Majíčková: Chraňme v Evropě naši národní identitu

22. 5. 2014

Vzhledem k tomu, že dvanáct let působím v komunální politice, nejdříve jako místostarostka, později jako starostka menšího města, znám dobře problémy malých města a obcí. I proto jsem se rozhodla kandidovat na 8. místě na koaliční kandidátní listině TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí ve volbách do Evropského parlamentu. Jsem přesvědčená, že Evropa musí kromě jiného vnímat také potřeby občanů žijících mimo území velkých aglomerací a je na nás, abychom v jejím rámci uměli chránit naši národní identitu. To jsou důvody, proč jsem se rozhodla nabídnutou kandidaturu přijmout.

Jsem zastupitelkou Zlínského kraje, kraje Jana Ámose Komenského, našeho nejsvětovějšího myslitele, který již před více než třemi sty lety zasvětil svůj nejrozsáhlejší spis Obecná porada o nápravě věcí lidských tomu, co dnešním slovníkem můžeme nazvat evropskou integrací. My dnes máme možnost budovat tento ekonomický, politický a kulturní celek. Avšak jeho jednotlivé části, ať už jde o různé státy, národy, etnika, regiony a sociální skupiny, nemají a nesmějí být tímto celkem pohlceny. Naopak, musí jim v něm a skrze něj zajišťovat odpovídající rozvoj. Po deseti letech členství České republiky v Evropské unii musíme i přes řadu výhrad objektivně přiznat, že k rozvoji našich měst a obcí opravdu došlo. Je to očividné a nepopiratelné.

V rámci politiky soudržnosti je však nezbytně nutné, aby se celá Evropská unie vyvíjela rovnoměrně. Aby byly podporovány i méně rozvinuté regiony a především v nich byla uplatňována politika zaměstnanosti. Venkov v České republice se pomalu vylidňuje a stárne. Není to jen problém naší země. Proto je třeba vytvářet právě v malých městech a obcích podmínky vhodné pro život mladých rodin a jejich dětem zajistit kvalitní školy, které by v duchu Komenského nebyly jen zdrojem potřebných vědomostí, ale především „dílnami lidskosti“. Cílem výchovy by měl být celý člověk a škola i další formy vzdělávání by měly přispívat k rozvíjení a kultivaci lidství v každém lidském jedinci. Každý by měl být vychováván v řádného a aktivního občana.

V současném světě existuje řada válečných ohnisek a hrozeb ztráty suverenity. I proto je nutné být aktivními účastníky dění v EU i diskuse o její současnosti a budoucnosti.  Nemůžeme se tvářit, že se nás evropské volby netýkají a tedy nás ani nemusí zajímat. Náš každodenní život, hospodářský i politický a také podmínky, ve kterých žijeme, víc a víc podléhají řízení evropských institucí a Evropského parlamentu.

A proto vás, vážení spoluobčané, vyzývám, abyste využili svého práva a šli 23. a 24. května 2014 k volbám. Pouze vy můžete rozhodnout, kdo bude Českou republiku v Evropě zastupovat a kdo bude hájit naše zájmy.

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka města Kunovice

kandidátka do EP

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme