Hospicová péče ve Zlíně běží už sedmým rokem a chystá změny

V roce 2014 založili manželé Hegmonovi Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu a při něm Mobilní hospic Most k domovu Zlín. Hospic se stará o nevyléčitelně nemocné a paliativní pacienty v domácím prostředí.

17. 8. 2021

Ještě před pár lety byl tento druh medicínské péče v České republice v plenkách. Domácí hospicová péče nebyla hrazena zdravotními pojišťovnami a část služeb si pacienti, respektive jejich rodiny, hradili sami. Z tohoto důvodu manželé Hegmonovi založili Nadaci Most k domovu Zlín, pomocí jejichž donátorů dodnes nadace domácí hospic podporuje. Dobrou zprávou je, že se situace v tomto druhu péče v posledních letech výrazně zlepšila a pojišťovny již paliativní péči hradí. MUDr. Hegmonová byla jednou z iniciátorek prosazení paliativní péče do ceníků pojišťoven.

Zdravotní pojišťovny nyní z velké části paliativní servis multidisciplinárního teamu (paliativní lékař, specializované sestry, psycholog atd.) hradí a povědomí o paliativní péči se i ve společnosti výrazně zvyšuje. Cílem domácí hospicové péče v ČR je, aby v každém okrese cca na 75 - 100 tisíc obyvatel působil alespoň jeden domácí hospic. Ten zlínský se stará primárně o pacienty z regionu Zlína, ale také Kroměříže, Vsetína i Uherského Hradiště. 

Ideální pro pacienty a jejich rodiny je, aby místo ordinace paliativního lékaře a hospicového týmu bylo maximálně ve vzdálenosti do 30 km od jejich bydliště. Rodiny pacientů mohou být v kontaktu s lékaři a sestrami 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Ročně hospic obslouží kolem dvou set rodin a pacientů.

Problémem je, že se na nás čím dál častěji obracejí i rodiny, které potřebují pravidelnou péči o své seniory. Tito klienti však velmi často nepotřebují lékaře, ale potřebují servis sociálního pracovníka. Velmi špatně se jim vysvětluje, že tuto službu neposkytujeme, protože je to služba sociální, která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věci, nikoliv Ministerstvo zdravotnictví. Systém certifikace i financování je zcela jiný, velmi byrokratický a od zakládání jakýchkoli nových zařízení velmi odrazující. Mimo jiné si musí nový subjekt hradit veškeré náklady minimálně dva roky ze svých zdrojů a až poté je do státního sociálního systému „vpuštěn“. Není to problém neochoty úředníků, ale věc nastavení systému a platné legislativy. 

Nyní se snažíme najít model, jak klientům vše usnadnit, aby se nemuseli vůbec zajímat, které ministerstvo se o ně „stará“, a do které kolonky zapadají. V České republice již existují organizace, které tento komplexní servis zvládají, je jich však málo a velice rádi bychom se mezi ně v budoucnu zařadili. 

Našim cílem je poskytovat seniorům dlouhodobě servis, ať už sociální nebo zdravotní, jedním teamem, jedněmi odborníky a z jednoho místa.

Více o službách zlínského mobilního hospice a nadaci naleznete na: www.centrumlb.cz a www.nadacemdzlin.cz .

Ing. Jindřich Hegmon

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme