4. 10. 2022
Vážení přátelé,
s týdenním odstupem bych chtěl poděkovat vám, kteří jste šli k volbám a volili SPOJENCE pro Kroměříž a místní části. Obecně také děkuji všem voličům, kteří jste volili strany od středu doprava, nikoliv však extremistické, ale strany rozpočtově odpovědné, strany, kterým leží na srdci odpovědnost za životní prostředí a další hodnoty civilizovaného světa, které musíme nejen chránit, ale hlavně rozvíjet. Strany, které řekly jasné ne „speciální vojenské operaci“ Ruska na Ukrajině, jinak česky: jasné ne vojenskému napadení Ukrajiny Ruskem.
V tomto rozděleném světě, a bohužel často zbytečně moc rozděleném městě, chtějí SPOJENCI naslouchat soupeřícím stranám, a pokud možno spojovat, ne rozdělovat a jitřit již tak napjaté vztahy. To obnáší i to, že ne vždy je moudré hned reagovat na střety, konflikty, výsledky soubojů včetně výsledků voleb. Někdy je moudré nějaký čas vyčkat, mlčet, přemýšlet, a pak teprve na vzniklou situaci fakticky reagovat, a je-li třeba, komentovat slovně. Na vzestupu jsou bohužel politické strany, kterým není stydno slíbit nesplnitelné, populisté typu Orbána či Babiše, strany spíše extremistického ražení s celkem jednoduchým viděním světa i toho, kdo je za naši současnou těžkou ekonomickou situaci odpovědný. Vážným problémem je také propojení politiků a medií. Bohužel smutná realita nejen celostátně, ale i u nás v Kroměříži.
Pokud jste volili SPOJENCE pro Kroměříž a místní části, určitě jste chybu neudělali. Kdo
z kandidujících stran v Kroměříži zmínil důležitost prevence: v oblasti zdravotní, sociální, sociálně patologických jevů, prevence v oblasti závislostí a kriminality? Jen málo z nich zmínilo důležitost odpovědné správy veřejných věcí a vůbec nikdo téma tolik potřebné solidarity nejen v sociálních věcech. Vaše důvěra nás skutečně potěšila a ani nevíte, jak nás povzbudila k další práci během nastávajících čtyř let, které uplynou rychle jako voda. Většina ze SPOJENCŮ jsme houževnatí sportovci, kteří mají vytrvalost a vědí, že nelze vždy jen vyhrávat.
V tuto chvíli odcházím z vedení města. Odcházení je druh umění a součástí tohoto umění je i schopnost vidět nesobecky to dobré, co se podařilo. Spoustu dobrých věcí udělali i mí kolegové ve vedení, další velkou část se nám podařilo vykonat společně. A určitou část bylo třeba si vybojovat v samostatném boji. Součástí umění odcházet je i schopnost poblahopřát vítězům a těm, kteří třeba nezvítězili, ale do zastupitelstva se dostali. Proto blahopřeji všem nově zvoleným zastupitelům. Přeji jim hodně sil, zdraví, moudrosti a prozřetelnosti při vedení města.
Komunální volby v Kroměříži sice nedopadly úplně podle našich představ, ale to je život. Nakonec to dopadlo tak, že nás volilo 4,61 % z celkového počtu voličů, tedy chybělo opravdu velmi málo. Hodně lidí a to i z mého okolí se na výsledek voleb pro SPOJENCE dívá jako na sklenici, která je naplněna z poloviny vodou. A často se bohužel dívají na to, kolik vody ve sklenici schází. Soustředí se na to, co chybělo. Já se dívám a soustředím na to, kolik vody ve sklenici je, ne kolik jí tam chybí. Dostali jsme celkem 11 660 hlasů. To není vůbec málo. O tom, že se SPOJENCI nedostali do zastupitelstva, rozhodlo jen pár hlasů. Vlastně chybělo několik málo hozených celých kandidátek pro SPOJENCE.
Z pohledu výsledku komunálních voleb a cíle SPOJENCŮ dostat se do zastupitelstva a případně i do vedení města se sice o vítězství nejednalo, ale poraženecká nálada ani splín nás rozhodně neovládli, aspoň teda mě ne. Jsou různé druhy vítězství. Vítězství ve volbách je možno chápat jako nový začátek. Něco jako svatba. Jak dopadne ale společný život partnerů, to během svatby zatím nikdo neví. Pak je ale vítězství typu, že něco končí, a když se ohlédnete, tak vidíte, že uplynulá doba měla smysl, třeba v tom, že po vás něco zůstalo. Nebo v tom, že vznikly nové vztahy s nádechem „špidlíkovské“ věčnosti, které přetrvávají. Tomáš Špidlík kdysi vyslovil myšlenku, kterou „zvěčnil“ na Velehradě, že „věčnost, vytváří vztahy, které nikdy nekončí“. Nebo jiný smysl, třeba že jste zvládli nějakou těžkou situaci, a tím i zmoudřeli a třeba jste i pokornější. Jsou to situace, kdy končíte s nějakou prací, která ze své podstaty trvala jen určitou dobu. Ale může to být i lidský život na jeho konci, kdy se člověk za sebou ohlédne a cítí vděčnost, a stejný pocit zažívají i lidé kolem. Podobné situace, kdy sice něco končí, ale rozhodně se nejedná o prohru, i když se to tak při povrchním pohledu může zdát. Pak není na místě sice hlasitě a jásavě oslavovat, ale můžeme mluvit o vítězství v křesťanském nebo jiném přeneseném spíše tichém smyslu, který by se dal nazvat moudrým pohledem na život nebo jeho úsek.
Na tomto místě bych chtěl ze srdce poděkovat všem, kdo se podíleli na tvorbě vzhledu i obsahu Kroměřížského zpravodaje, na facebookových i webových stránkách města za uplynulé čtyřleté období. Celá řada věcí se během čtyř let na radnici a ve městě i jeho okolí posunula dopředu a malý přehled můžete získat na webových stránkách SPOJENCŮ (https://spojenciprokromeriz.cz/).
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo za SPOJENCE pro Kroměříž a místní části kandidovali. Moc si vážím toho, že jste se postavili za značku SPOJENCŮ a jsem přesvědčen, že se nám podaří získat pro příští komunální volby jak další veřejností uznávané osobnosti, tak voliče z kroměřížských okrsků, kteří nám dosud nehodili kandidátku celou, ale křížkovali jen některé naše osobnosti. Máme program, který oslovuje lidi přemýšlivé, kteří neskočí na kdejaký populistický špek, lidi prakticky zaměřené, které jejich okolí uznává pro jejich odbornost, zkušenost nebo jiný dar, či vlohu, které lze pro službu veřejnosti ve prospěch města využít. Naše kandidátka, když odhlédnu od sebe, mi přišla jako tým sympatických lidí, který je pestrý věkově, genderově, i z hlediska profesních zkušeností. Kandidátka lidí, kteří nelpí na titulech a vzdělání, ale přitom jsou lidmi s odborností. Takže si myslím, že příště máme docela slušnou šanci vzít odpovědnost za správu věcí veřejných do svých rukou a pokračovat v orání brázdy na poli, které načas předáváme druhým, aby dokázali to, co lidem slibovali.
V Kroměříži, v den státního svátku Dne české státnosti, svátek svatého Václava, 28. září 2022

Vít Peštuka

Štítky
Osobnosti: Vít Peštuka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme