Podpora partnerskému městu Pelhřimova na Ukrajině, Mukačevu

10. 2. 2014

TOP 09 Pelhřimov                                                                                        

předseda Zdeněk Jaroš                                                                             

městský výbor                                                                                             

Pelhřimov                                                                                                     

Starosta města

Lendel Zoltan Zoltanovyč

Mukačevo

Ukrajina

Vážený pane starosto

tímto otevřeným dopisem Vám jako představiteli našeho partnerského města Mukačeva a všem jeho občanům vyjadřujeme morální podporu Vašemu dnes již boji za demokratickou budoucnost na Ukrajině.

Naše místní organizace TOP 09 jakožto proevropsky orientovaná strana (předseda strany je pan Karel Schwarzenberg, který jako jeden z mála našich politiků navštívil Majdan) pozitivně vnímá a komentuje úsilí všech demokraticky smýšlejících lidí na Ukrajině jak v boji proti nelidským zásahům oficiální moci, tak i proti politickým krokům, které Ukrajinu od Evropy vzdalují a zahánějí ji do ekonomické pasti.

Vážený pane starosto, vyřiďte prosím svým spoluobčanům, že jsme v myšlenkách s Vámi. Přejeme Vám pevnou víru, odvahu, vytrvalost a také zdraví – vydržte!

Za  TOP 09 města Pelhřimova její předseda,  Zdeněk Jaroš

Zdeněk Jaroš, člen krajského výboru TOP 09 Vysočina