Návštěva europoslance Niedermayera na Vysočině

28. 5. 2015

V pondělí 25. 5. navštívil Vysočinu poslanec Evropského parlamentu a bývalý viceguvernér ČNB Luďěk Niedermayer. Jeho celodenní návštěva začala na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde pro dvě stovky jak vysokoškolských tak středoškolských studentů představil, společně s Matyášem Pelantem z MPO, chystanou dohodu o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP). Štvavá kampaň proti této dohodě je prozatím otázkou veřejného prostoru jiných zemí EU, nicméně i v České republice se proti ní mobilizuje odpor z řad levicových, antiglobalizačních, ekologických a antiamerických kruhů. Luďěk Niedermayer takovou kritiku odmítá a vidí v dohodě potenciálně velmi významný impulz pro hospodářství obou stran Atlantiku, který by měl zejména odbourat netarifní překážky vzájemného obchodu.

Po přednášce pro studenty poskytl pan poslanec obsáhlý rozhovor o situaci v Řecku místnímu portálu obcasnik.eu. Stav veřejných rozpočtů v Aténách je v současnosti naprosto kritický a je smutnou skutečností, že oživení a obrat k růstu hospodářství, pozorovatelný ještě v minulém roce, byl záhy po nástupu současné, radikálně levicové strany Syriza, naprosto zničen. Nekompetentní, ideologická politika této strany nyní vede Řecko směrem ke krachu a naprosté ekonomické mizérii.

Posledním bodem programu v Jihlavě byl pracovní oběd s místními zaměstnavateli, se kterými se pan poslanec setkal zhruba před rokem v době kampaně před volbami do EU. Přítomným představil svou práci v Evropském parlamentu a diskutoval s nimi na celou řadu témat od přijetí eura až po aktuální otázky migrační politiky.

Dalším bod programu se již odehrával v Třebíči, kde uskutečnilo setkání s vedením města. Na něm si pan poslanec bedlivě vyslechl problémy, kterým město Třebíč čelí a snažil se společně s jeho představiteli hledat možná řešení. Nejpalčivější otázky, které byly předestřeny, jsou, kromě kritického stavu dopravní infrastruktury, zejména osud jaderné elektrárny Dukovany, na kterou je město a celý region zásadním způsobem navázán. Pan poslanec Niedermayer vyjádřil pochybnost nad ekonomickou smysluplností rozšiřování JE Temelín a přítomné představitele města potěšil svým pohledem, podle kterého dává smysl spíše modernizace a dostavba posledního bloku JE Dukovany. Problémem však nadále zůstává současný nepříliš předvídatelný vývoj na poli decentralizace energetiky, který může odsoudit velké zdroje typu jaderných elektráren k extrémní ekonomické neefektivnosti způsobené náklady na transport.

Ukázkovým projektem decentralizace, ekologičnosti a ekonomické efektivity pak byla další zastávka třebíčského programu v areálu bioplynové stanice s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, která je součástí soustavy dodávající energii do několika tisíc třebíčských domácností. Diskuse s jejím majitelem ing. Horkým, zástupci místní Hospodářské komory a následně v restauraci Atom i s veřejností se nesla dále ve znamení energetiky a významu JE Dukovan pro region.

Tématem, které prostupovalo celým dnem pana poslance na Vysočině, bylo v neposlední řadě podnikatelské prostředí, jeho podpora, jakožto i podpora začínajících podnikatelů a provozů s vysokou přidanou hodnotou, které by mohly zvrátit neblahý trend odchodu kvalifikovaných lidí z Vysočiny za prací do větších center v Praze nebo Brně.

Kryštof Kothbauer, předseda MO TOP 09 Jihlava

Galerie