V Pelhřimově proběhl ustavující regionální sněm

Do čela Regionálního výboru TOP 09 Pelhřimovsko byl zvolen Luboš Rudišar.

12. 10. 2009 | 18:00

"Máme jedinečnou a neopakovatelnou možnost, ukázat lidem v naší společnosti, že stále existují Ti, kteří jsou hodni důvěry veřejnosti. Tato možnost se už nebude opakovat! Věřím, že to společně dokážeme. Buďme vždy vlídní, i ve chvílích, kdy budeme muset veřejnosti sdělovat nepříjemné věci. Chovejme se jako řádní hospodáři a až nám veřejnost dá svou důvěru, jednejme tak, jak jednáme ve svých rodinách, na pracovištích nebo v podnikání. Až lidé poznají, že pod naší správou se společnost ubírá správným směrem, nikdy už neuvěří lhářům, co dávají krásné, avšak nereálné sliby", uvedl v úvodní řeči nově zvolený předseda TOP 09 Pelhřimovsko Luboš Rudišar.

 

Výbor Regionální organizace Pelhřimovsko

Funkce Jméno
Předseda Ing. Luboš Rudišar
Místopředseda Ing. Vladimír Žák
Místopředseda Ing. Jaroslav Lisý
Člen výboru Pavlína Dvořáková
Člen výboru Petr Kořenář
Člen výboru Doc. MUDr. Jaroslav M. Kašparů, Ph.D.
Člen výboru Ing. Jiří Žák

Revizní komise Regionální organizace Pelhřimovsko 

Funkce Jméno
Předseda Ing. Marie Dvořáková
Člen komise  Pharm.Dr. Jitka Borkovcová
Člen komise   
 Ing. Petr Machek