Otevřený dopis TOP 09 zastupitelům města Jihlavy ve věci prodeje pístovských kasáren

17. 6. 2015

Vážení zastupitelé, strana TOP 09 si Vám tímto DOVOLUJE PŘEDLOŽIT tento otevřený dopis, týkající se  prodeje pístovských kasáren v Jihlavě.                                                                                   

V reakci na souhlas města (schválením Radou města) s prodejem jeho majetku, konkrétně areálu Pístovských kasáren soukromé osobě tedy panu Žižkovi, se strana TOP 09 silně vymezuje k takto lehkovážnému, neuváženému jednání v neprospěch rozvoje celého města Jihlavy.

 

Strategický kontext

Areál Pístovských kasáren představuje obrovský rozvojový potenciál pro Statutární město Jihlavu, a to v horizontu několika desítek let. S ohledem na stávající stavby a celkové umístění, však tento potenciál nemusí být tak zřetelný jako atraktivní pozemky v centru města, přesto je třeba vnímat toto území v kontextu významu Jihlavy jako krajské metropole.  Zejména uvědoměním si potřeby zajistit vyvážený rozvoj všech funkčních složek v rámci kraje Vysočina, je nutné přemýšlet o strategii využití této lokality, a to i v případě, že by současný aparát městských úředníků tento potenciál neviděl a nechal území deset let ležet ladem. S ohledem na zisk, myšleno finanční, tedy nabízených 8 mil. Kč pro městskou pokladnu, je možná ztráta v podobě hrozby podnikatelského zneužití těchto pozemků a staveb nedozírná.

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že město neudělalo žádnou swot analýzu využitelnosti území a tudíž prodává tak trochu trojského koně, který má bohužel obrovskou šanci nejen ochromit technickou infrastrukturu souvisejícího území, ale má dokonce šanci položit město na lopatky v otázce sociálního rozvoje, sociální integrace a bezpečnosti samotného města.

 Je potřeba začít vnímat jednu základní otázku rozvoje vycházející z psychologie bytí obecně. Pokud město nezajistí bezpečnost v urbánním prostoru, není možné cokoliv a kdekoliv rozvíjet, a to ani navzdory získaným miliardám z evropské unie. Pokud bude narušena bezpečnost veřejných prostorů, budeme žít pouze za zdmi svých betonových domů, vytvářet betonové nevyužívané pomníky čehokoliv (dětská hřiště, parky, cyklostezky apod.) a město jako takové zemře. Prodej Pístovských kasáren je obrovským rizikem, obrovskou hrozbou a neuváženým krokem právě k takovému narušení bezpečnosti a město neudělalo jediný krok k zajištění ochrany ohrožených hodnot lidské sounáležitosti a integrity.

V Bibli, v Matouši 23:24 se píše: „Slepí vůdcové cedíte komára, ale velbloudy polykáte“ a to je myslím pro město tolik typické. Na každý prodej stovky metrů pozemku vznikají strategické koncepce, regulace, omezení a podmínky, na druhou stranu desítky tisíc metrů čtverečních z Jihlavy odevzdáme bez rozvahy, bez strategie, bez zajištění.

Položením si otázky k čemu je možné využít takový obrovský areál, a to navzdory předloženému podnikatelskému plánu fyzickou osobou, je nutno postupovat pragmaticky. Územní plán umožňuje v dané lokalitě vytvořit prakticky cokoliv vyjma těžkého průmyslu a čistého bydlení. Co zbývá? Sociální služby a sociální bydlení, občanská vybavenost, lehká nerušící výroba.

Z pohledu ekonomického (srovnáním stavu a nutnosti rekonstrukce) se jako ekonomicky nejvýhodnější řešení celé lokality jeví jeho využití pro sociální bydlení s kapacitou tisíce volných lůžek. V kontextu se sociální politikou státu a její podporou a s ohledem na nutnost přijmout do naší republiky stovky a tisíce utečenců, vzniká prostor pro jedinečný podnikatelský záměr. Otázka tedy zní: „Chceme zde mít další ubytovny pro sociálně nepřizpůsobivé spoluobčany? Je na to město Jihlava, včetně nás občanů připraveno?“

Investor nabízí samozřejmě i možnosti další, jako je občanská vybavenost deklarovaného typu tj. světové centrum daňových poradců (viz. informace zástupců vedení města), ale s ohledem na bohaté zkušenosti v oblasti developmentu musím jednoznačně a razantně tento záměr odmítnout a ptát se spíš na jinou otázku:  „Kdo konkrétně a na základě jakých argumentů a garancí tomuto záměru věří?“

Přesto, i kdyby se splnili deklarované tužby a někdo dal do lesa bez vyhovující přístupové komunikace a spojitosti s nutnou navazující nejen technickou infrastrukturou, ale i občanskou vybaveností miliardy korun, tak je nutné se zeptat: „Jak na tento záměr reaguje územní plán, jak je ochráněné navazující území, jaká je integrita s celkovou koncepcí strategického a územního plánu města Jihlavy?

Vážení zastupitelé, všem z vás kdo bude mít chuť zamyslet se nad velikostí tohoto trojského koně, doporučuji zvážit odsouhlasení prodeje tohoto území. Je nutné nad tímto strávit ještě více času a vytvořit kvalifikované posudky možných rizik. Je nutné zajistit nástroje ochrany i možnosti podpory podnikatelského záměru v případě, že bude shoda ve využitelnosti. Je potřeba reakce územního plánu a i operativního řešení podpory technické infrastruktury, zejména té dopravní. Je třeba dané posoudit nejen z hlediska všech principů trvale udržitelného rozvoje, ale i z hlediska principů psychologického růstu sociálního prostředí města, nejvíce pak z hlediska jeho bezpečnosti.  Na takto velké území je nutný i náhled z perspektivy rozvoje krajského města, krajských možností a potřeb. 

Jakákoliv chyba v tomto měřítku bude mít zásadní vliv při směrování a rozvoji města Jihlavy na další stovky let.

 

Za TOP 09,

Ing. Zeman Vít  / 601 372 372

zeman@lifesmile.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme