Jihlavský rozpočet s řadou paradoxů

21. 12. 2010

Ve stejný den, kdy česká vláda schválila úsporný rozpočet na rok 2011, prošel jihlavským zastupitelstvem finanční plán, jenž na nezbytné vládní kroky nereflektuje. V době, kdy klesají daňové příjmy a státní výdaje, snižují se sociální dávky a nejrůznější příspěvky, modrooranžové vedení Jihlavy prohlubuje zadlužení města.

Jihlavská organizace TOP 09 nesouhlasí s tím, že staronová radniční koalice ve středu 15. prosince prohlasovala rozpočet, který není dostatečně hospodárný a neodráží finanční možnosti města. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 především postrádáme škrty v provozních nákladech místní správy, v osobních výdajích pracovníků magistrátu a snahu zefektivnit chod úřad. Dochází k paradoxní situaci - na jedné straně město hodlá provést relativně vysoké investice do informačních technologií, ale zároveň chce ve stejné výši zachovat pracovní místa. Přitom privátní sféra, která výraznou měrou přispívá k naplnění státních a městských pokladen a tím i na chody úřadů, dopady hospodářské krize výrazně pocítila a musela na ni reagovat zefektivněním svého podnikaní a úsporami vůči zaměstnancům. I proto jsme ústy zastupitelkyně Věry Podhorské navrhli, aby došlo k dvoumiliónovému snížení nákladů na činnost místní správy. Takto ušetřené prostředky jsme chtěli použít ve prospěch amatérského sportu a zejména kultury, kterou postihlo zhruba dvacetiprocentní snížení oproti roku 2010. Prosazení návrhu scházelo 6 hlasů. Je to škoda, neboť takto budou mnohé kulturní a sportovní organizace své aktivity pro nadcházející rok plánovat velmi složitě.

Dále jsme přesvědčeni, že městský rozpočet by měl být tvořen jako vyrovnaný. V Jihlavě je tak skutečně nastaven, ovšem je toho docíleno jen zdánlivě. Mezeru v příjmech totiž vyrovnává zapojení stomiliónového úvěru. Stabilního rozpočtu tak město dosahuje na dluh. Navíc schválený finanční plán zahrnuje pouze zahájené investiční akce, na které se převádějí nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010. Rozpočet tak již nepočítá s žádnými novými drobnými či nutnými investicemi, ke kterým město přistoupí až v případě přebytku hospodaření roku 2010. Tento kapitálový rozpočet pro nové investice bude schvalován nejspíše v dubnu a my pevně věříme, že nezapomene napravit uvedený nepoměr a neopomene dorovnat kapitoly kultura a amatérský sport.

V neposlední řadě nás zaráží, že ČSSD ve svém volebním programu jasně odmítla výstavbu druhé ledové plochy v Tyršově ulici. Ovšem necelé dva měsíce po volbách probíhá výběrové řízení na dodavatele této stavby, která si vyžádá kolem 200 milionů korun.

TOP 09 je nováčkem na republikovém i regionálním politickém výsluní. Bez ohledu na to, že nám nebylo umožněno zapojit se do přímého řízení města Jihlavy, tak hodláme být po celé čtyřleté období pracovitou a konstruktivní opozicí. Chceme pečlivě sledovat kroky vedení radnice a v rámci našich velmi omezených pravomocí prosazovat své myšlenky.

 

Miroslav Fuks, předseda regionální organizace
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme