Jihlavský rozpočet opět nepřinesl nic nového

15. 1. 2012

Jihlavské městské zastupitelstvo schválilo dne 14. prosince 2011 rozpočet města na rok 2012. Stalo se tak dle očekávání a nic na tom nezměnily ani dílčí výhrady opozičních zastupitelů v čele se zástupci TOP 09. Po svátečním oddychu si shrňme, jakých oblastí se konkrétně týkají.

Především, rozpočet opět nepřinesl žádnou zásadní změnu nebo převratný krok. Nadále platí, že nemotivuje zaměstnance magistrátu k vyšším výkonům, nápadům či radikálním opatřením v rámci kompetencí vedoucích odborů. Postrádáme škrty v provozních nákladech místní správy, v osobních výdajích pracovníků magistrátu a snahu zefektivnit chod úřad. Za těmito stojatými vodami vidíme neochotu politické reprezentace, aby prostřednictvím svých uvolněných funkcionářů skutečně vedla toto město a nesla plnou odpovědnost za veřejné finance jako za své vlastní.

„Zaráží nás, že při obecně proklamovaném nedostatku finančních prostředků nebyla uplatněna důsledná analýza jednotlivých položek rozpočtu a rozbor uskutečněných výdajů z hlediska potřeb a nutnosti. Jsme přesvědčeni, že úsporu by přineslo nahrazení některých externích dodavatelských služeb ze strany vlastních zaměstnanců magistrátu. Za současné situace navrhujeme důsledně prověřit stávající počet zaměstnanců a jejich plné vytížení. S případným snížením zaměstnanců by došlo nejen k úspoře osobních výdajů, ale také spotřeby některých dalších výdajových položek v podobě školení, příspěvků na stravné či kancelářského vybavení a materiálu,“ uvedl jihlavský zastupitel za TOP 09 MUDr. Miroslav Havlík.

Zástupci TOP 09 hlasovali proti zvýšení odměn neuvolněným radním a zastupitelům. Jednak považují současné odměny za dostačující, jednak tento krok neodpovídá úspornému programu, o kterém byli zastupitelé přesvědčováni předkladateli rozpočtu. „Souhlasíme, že každá práce má být odměňována odpovídajícím způsobem. Zároveň si myslíme, že v době, kdy se většině občanů zvyšují životní náklady, nemají politici zvyšovat finanční ohodnocení své práce z veřejných zdrojů. Jde o gesto, které může jen prohlubovat propast mezi občany a politiky,“ zdůraznil MUDr. Havlík.

„V neposlední řadě nás mrzí, že do výdajů příštího roku byly zatím zahrnuty jen rozestavěné investiční akce a plánované příjmy městské kasy pro rok 2012 jsou celkově uváděny mírně podhodnocené. Přitom sami vedoucí představitelé magistrátu se veřejně vyjádřili, že očekávají příjmy vyšší. Vždyť jenom v rámci přesunu kompetencí z magistrátu na Úřad práce přešlo asi 10 zaměstnanců, čímž došlo ke snížení osobních výdajů o 3 miliony korun,“ doplnila svého kolegu zastupitelkyně TOP 09 Věra Podhorská. Ta proto navrhla uvolnit sumu 2 milionů korun na opravu chodníků přímo při schvalování rozpočtu. Její návrh však byl odmítnut a peníze byly převedeny do rezervního zdroje financí, o němž může eventuálně rozhodovat jen rada města. Věříme, že s nimi bude nakládat moudře a zodpovědně.

TOP 09 v Jihlavě nebylo po komunálních volbách v říjnu 2010 umožněno zapojit se do přímého řízení města. Přesto hodláme být po celé volební období pracovitou a konstruktivní opozicí. Chceme pečlivě sledovat kroky vedení radnice a v rámci našich velmi omezených pravomocí prosazovat své myšlenky.

MUDr. Miroslav Havlík, TOP 09 Jihlava, zastupitel Jihlava

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 VYSOČINA

TOP CENTRUM
Chlumova 5429/1a
586 01 Jihlava

info@vys.top09.cz
telefon: +420 564570369

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Michael Kubík

michael.kubik@top09.cz

telefon: +420 604229309

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme