A není to málo, Antone Pavloviči?

30. 3. 2015

Uběhlo prvních 100 dní nové koalice ve Žďáre. Během těchto 100 dní novou koalici monitorovala iniciativa „Rekonstrukce Žďáru“ (podrobnosti najdete zde). Výsledek: 11 splněných kroků z celkových 76.

Během tohoto období jsem se účastnil 4 jednání finančního výboru (každý měsíc jedno setkání) a snažil jsem se ptát nového vedení na jejich kroky, směřování města a plnění volebních slibů.

Nevím, jak se Vám zdá hodnocení „Rekonstrukce Žďáru“, ale podle mého je až neuvěřitelně nekritické. Je škoda, že iniciativa nezvolila jiný tón, který by více motivoval vedení k větší aktivitě. Hned vysvětlím proč.

Jako člen finančního výboru a člen TOP 09 mohu konstatovat, že koalice prozatím nejeví valný zájem spolupracovat s opozicí (rozuměj se zástupci stran, které nejsou zastoupeny v radě) při přípravě strategií a dalších zásadních kroků. Pokud chtějí dosáhnout nadstranickosti, pak by měli vést dialog nejen s „vybranými“ občany, ale také s námi s opozicí. Jako občan zřídka kdy zahlednu veřejnou výzvu k zapojení do pracovních skupin a dalších orgánů, kromě veřejných projednávání a diskusí s občany. Nepletu-li se, co nejširší a přímé zapojení občanů byl jeden ze slibů.

„Rekonstrukce Žďáru“ poskytla podkladovou tabulku, z které je patrné jak postupovala při „známkování“ koalice. Pečlivě jsem prostudoval poskytnuté a dostupné materiály iniciativy a musím konstatovat, že jsem došel k opačnému názoru. Nutno dodat, že jsem si nedovolil upravovat jejich hodnocení a vycházím z nezměněných procentních hodnot z tabulky „Rekonstrukce Žďáru“.

Koalice nezačala realizovat až 40% RESTů (rozumějme 40% dílčích kroků, které je podle „Rekonstrukce Žďáru“ nutné splnit, aby se splnil jeden REST). V 46% případech iniciativa konstatovala, že se koalice teprve připravuje nebo má v plánu svůj slib naplnit.  V pouhých 14% případů koalice již splnila závazek nebo je v procesu realizace. 11 splněních kroků z celkových 76, které iniciativa má ve svém prohlášení.  Jak jednou prohlásil Jára Cimrmann - A není to málo, Antone Pavloviči? Sami rozhodněte, zda si zaslouží nové vedení poplácat po zádech nebo zda by nebylo vhodnější být kritičtější a vyčkat dalšího hodnocení. Koalice je na radnici 100 dní a disponuje pohodlnou většinou radních, kteří se před volbami zavázali svým podpisem plnit návrhy „Rekonstrukce Žďáru“. Já říkám, ano je to málo, žalostně málo…

Připomínám, že jsem jeden ze signatářů prohlášení. Taky nutno říci, že místostarosta za TOP 09 a celkově TOP 09 se v předchozím období zasloužil o hodně věcí, které dnes nalezneme v prohlášení – diskuse s občany, první programové prohlášení rady, vytvoření komisí a další. Nalejme si čistého vína. S ohledem na to, že TOP 09 neměla většinu v radě (2 členy z 9), tak toho udělala hodně, nemyslíte?...

Reda Ifrah, místopředseda MO TOP 09 Žďár nad Sázavou

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme