Tomáš Augustýn: Podpora nadání dětí není nic složitého

30. 11. 2016

V Telči se v úterý 29.11. v Centru excelence konalo krajské setkání v rámci vznikající celorepublikové sítě podpory nadání. NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) dostal za úkol vybudovat síť podpory nadání v ČR a kulatý stůl v Telči byl jednou z mnoha akcí k tomuto tématu. V rámc programu k účastníkům promluvil ředitel ZŠ a MŠ Nové Veselí Tomáš Augustýn (TOP 09).

Prezentoval podporu sportu a spolupráci s TJ Sokol, kde organizují pro školy z okolí turnaje v miniházené, podporují TJ ubytováním a stravováním při turnajích a mají házenou zařazenu ve školním vzdělávacím programu. Díky tomu už 4 jejich bývalí žáci prošli mládežnickými reprezentacemi a 2 z nich se objevili i v reprezentaci dospělých.
"Na základních školách si mnozí myslí, že podpora nadání je něco složitého a hluboce sofistikovaného. Naopak, jedná se o obyčejné věci, ve kterých je potřeba děti podporovat. Nám se to daří jak ve sportu, tak ve vědě i umění. Jde jen o to dětem dát širokou nabídku možností, zjistit, co se jim daří a umožnit jim se v daném oboru realizovat," prozradil Tomáš Augustýn.
Hlavní část svého vystoupení věnoval environmentálním aktivitám školy, kde se jejich škola může pochlubit například certifikovanou ukázkovou přírodní zahradou, kam se jezdí inspirovat i z jiných škol. Nejcennější na ní je, že je téměř vše vybudováno svépomocí. Kromě toho jejich škola ve spolupráci s obcí vybudovala naučnou stezku kolem Novoveselského rybníka, nebo čapí hnízdo (vlastnoruční práce žáků s paní učitelkou), které monitorují v rámci spolupráce s Českou společností ornitologickou, se kterou také spolupracují na výzkumu úbytku potápky černokrké. Dále mají ekotým, tvořený zástupci jednotlivých tříd a titul ekoškola vlatní již třetím obdobím. Do výuky v 8. ročníku zařadili předmět Environmentální praktikum. Již od roku 2001 u nich funguje přírodovědný kroužek Kulíčsi, kteří jsou hlavní hybateli uvedených aktivit. Na soutěži Zlatý list celkem 3 x postoupili do celostátního finále, letos v něm skončili sedmí. 
S prezentací aktivit školy a podpory nadání v ní, měl Tomáš Augustýn velký úspěch a další řečníci ho často zmiňovali: "Bohužel nemáme všude tak osvícené ředitele, takže musíme jít k žákům jinými cestami," řekl například Vojtěch Tutr (NIDV, koordinátor projektu Talnet) a Monika Nevolová (lektorka rozvoje pravé hemisféry potenciálu a kreativity) dodala: "V Novém Veselí jsem byla na programu pro sedmáky, kde jsem s nimi dělala improvizaci. Mohu potvrdit, že ve škole mají velmi příjemnou atmosféru podporující nadání žáků." 

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09