Vyhlášení nominací pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

25. 7. 2016
Výkonný výbor TOP 09 vyhlásil nominace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 a krajský výbor schválil následující postup a termíny: Členové podávají nominace krajské kanceláři písemně prostřednictvím krajské manažerky do 9. října 2016. Následně tyto nominace do 9. listopadu 2016 projednají místní výbory a poté do 9. prosince 2016 výbory regionální. Krajský výbor pak rozhodne o nominacích nejpozději 9. ledna 2017.

V souladu se stanovami TOP 09 mají všichni členové právo nominovat kandidáta pro volby. Navrhnout mohou kteréhokoli jiného člena či nestraníka, u kterého je předpoklad, že bude v den voleb splňovat náležitosti a nebudou u něj překážky kandidovat dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

Návrhy se předkládají písemně na formuláři, který najdete v příloze a to nejpozději do 9. října 2016 k rukám krajské manažerky na adresu krajské kanceláře.

Osoba a adresa přijímající nominace:

funkce: krajská manažerka TOP 09
jméno a příjmení: Radka Ostřížová
adresa: Krajská kancelář TOP 09, Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem

Radka Ostřížová, krajská manažerka TOP 09 Ústeckého kraje