Daniel Pitek: Stát slibuje boj se suchem, dál ale vytváří poušť

20. 5. 2019

Nedávno zasedala vládní "Koalice pro boj se suchem slyšel jsem mnoho výstupů, ať už od ministra zemědělství Miroslava Tomana, který mluvil hodně o přehradách, nebo od premiéra Andreje Babiše, který, když bude sněmovna jednat o ústavní ochraně vody, tak bude pro.

Neslyšel jsem od nich ale vůbec nic o tom, za co jsou zodpovědní ve svých funkcích: neslyšel jsem nic o hospodaření v lesích a v zemědělské krajině.

Podle mého názoru je možné eliminovat dopady klimatických změn a zadržet vodu z dešťových a sněhových srážek na našem území vytvořením pestré krajiny, krajiny pestře strukturované, s nelesní zelení, solitérními stromy, remízky, skupinami keřů, alejemi, agrolesnickými systémy, krajinou malých polí přerušovaných mezemi, příkopy, zatravněnými údolnicemi se širokou škálou pěstovaných plodin a půdou hnojenou organickou hmotou v podobě chlévské mrvy, kompostu nebo zeleného hnojení ze zaoraných meziplodin.

Potřebujeme krajinu, kde své místo mají meandrující vodní toky, rybníky, tůně a mokřady a se zemědělskou krajinou se střídají pestře věkově a druhově složené lesy. Lesy smíšené a stabilní, pěstované podrostním nebo výběrným způsobem přátelským k životnímu prostředí.

Taková krajina nám vody zadrží dostatek a bude mnohem odolnější vůči dopadům klimatických změn.

Realita pod vedením této vlády zatím vypadá tak, jak jsem v loňském létě nafotil při cestách po českých a moravských zemích (všude širé, suché lány). Vytváříte poušť, a to ještě za využití veřejných prostředků. Rozpor mezi činy a slovy vládních činitelů je ohromný a pro nás jako celou společnost nebezpečný.

Tato praxe je rozšířena na velké části našeho území. Je to velký byznys, který je jedním z hlavních důvodů dramatického úbytku vody na našem území. A vládnoucí garnitura jej neřeší, protože je sama součástí tohoto byznysu.

Jde to ale i jinak

Zemědělství slouží všem. Nebo alespoň by mělo. A rád bych ukázal i příklady dobré praxe sedláků, kteří svůj přístup ke krajině a půdě měnit nemusí, protože jsou vzorem toho, jak se mají hospodáři na svém hospodářství chovat.

Jejich půda nezná, co je eroze, v krajině je dostatek krajinných prvků a na nich navázané biodiverzity. Tito zemědělci nám vytvářejí prostor pro rekreaci a oddych, produkují zdravé potraviny a zadržují na svých pozemcích vodu pro nás pro všechny. Při své práci provádějí veřejnou službu pro celou společnost.

Vyzývám proto vládu České republiky, pokud chcete naši zemi silnou, jak tvrdíte, tak podpořte na venkově tyto hospodáře, rodinné statky s tradicí a se vztahem k místu, kde žijí a pracují.

Tvrdě a nekompromisně zabraňte drancování půdy a ničení české krajiny nezodpovědným podnikáním některých velkých podniků pro momentální zisk.

Zdroj: Ekolist

Daniel Pitek je lesník, sedlák žijící v Ústeckém kraji. Pracuje na osvětě o správném zacházení s přírodou. 

Radka Ostřížová, krajská manažerka Ústeckého kraje

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme