Chceme, aby peníze z dotčených regionů zůstaly tam, kam patří

14. 4. 2019

V pátek, 12. dubna v odpoledních hodinách proběhla v senátorské kanceláři Přemysla Rabase debata, jaká bude budoucnost uhelných regionů. 

Zazněly zde dotazy typu: Bude lepší než současnost? Stačí jen dát do Ústeckého a Karlovarského kraje více peněz?

"Senátor Balatka přišel s tím, že bych chtěl v Senátu prosadit, aby více peněz z emisních povolenek přišly do dotčených krajů a regionů. To je iniciativa hodná podpory. Já jsem přesvědčen, že náš kraj má šanci jedině tehdy, když bude jasný VLÁDNÍ plán obnovy uhelných regionů včetně nezbytných zákonů, podle kterých se budou muset řídit i krajské a obecní samosprávy a podle kterých také budou tyto regiony podporovány. Různé samostatné aktivity totiž dlouhodobě selhávají, nůžky mezi našim krajem a zbytkem republiky se dále rozvírají," řekl k tomuto setkání Michlal Kučera, krajský předseda TOP 09. 

K tomu, aby se dal tento projekt zrealizovat, je potřeba i občanská inicitiva, proto Miroslav Balatka zhotovil petici, kterou může každý občan dotčených krajů podepsat. 

Uhelným regionům v Karlovarském a Ústeckém kraji hrozí sociálněekonomický kolaps v důsledku útlumu a ukončení těžby i zpracování hnědého uhlí. V horizontu několika let zaniknou tisíce pracovních míst a v okresech Sokolov, Chomutov, Most a Teplice dojde k ukončení odvětví, které bylo po mnoho generací dominantní.

Náš stát naprosto selhává a na změny, které nastanou v důsledku změny těžby uhlí, se nijak nepřipravuje. Z krajů, které se potýkají s narůstajícími problémy, velkou ekologickou zátěží, malým výkonem ekonomiky i odlivem obyvatel, přitom odchází miliardy korun přes platby za emisní povolenky.

Finanční prostředky získané prodejem emisních povolenek ale nejsou zpět investovány v regionech. Mizí ve státním rozpočtu, aniž by se plně využívaly na pomoc v místech odkud pocházejí. Jde o nespravedlivé vyvádění peněz z chudých oblastí. Tento stav je potřeba neprodleně změnit.

Požadované změny musí být závazné a legislativně zakotveny. Váš podpis může výrazně pomoci prosadit spravedlivý systém rozdělování vybraných prostředků.

(Emisní povolenky jsou nástrojem evropské politiky snižování emisí skleníkových plynů. Musí je nakupovat většina elektráren a průmyslových podniků. K nejvyššímu nákupu, a tím i odlivu finančních prostředků dochází v okresech, kde se koncentruje těžba a zpracování hnědého uhlí. Peníze za povolenky jsou čistým příjmem státního rozpočtu České republiky)

Radka Ostřížová, krajská manažerka Ústeckého kraje.