Zahájení volební kampaně - Most

1. 10. 2010

Místní organizace TOP 09 Most zahájila dne 15.9.2010 oficiálně svou volební kampaň pro volby do zastupitelstva Statutárního města Most, které se uskuteční dne 15-16.10.2010.

Volební kampaň byla zahájena tiskovou konferencí v Plzeňském restaurantu v Rozmarýnové ulici za přítomnosti médií. Při zahájení volební kampaně byl rovněž představen volební program koncipovaný jako „TOP 09 témat pro komunální volby 2010“. Program pro období 2010-2014 odráží problémové oblasti, kterým je třeba se v následujícího letech aktivně věnovat a zajistit tak rozvoj Statutárního města Most tak, aby byl naplněn hlavní z cílů TOP 09 v Mostě a to přeměna Mostu v „Moderní evropské město“.

 

Jedním z hlavních bodů programu TOP 09 Most pro období 2010-2014 je samozřejmě pomoci snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku a to zejména podporou místních podnikatelských subjektů a zaměstnání zájemců z řad nezaměstnaných, registrovaných na úřadu práce v rámci úklidových prací ve městě či jako dohledových služeb, apod.

Dalšími důležitými programovými body jsou zejména obnovení dotačních prostředků od státu, EU a podnikatelských subjektů pro město Most oproti období 2006-2010, zajištění transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, zajištění důstojného bydlení v městských panelových sídlištích, zvýšení bezpečnosti ve městě, atd.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme