REGIONÁLNÍ SNĚM REGIONÁLNÍ ORGANIZACE TOP 09 MOSTECKO

3. 10. 2011
Dne 17. 9. 2011 od 14,00 hodin proběhl v konferenčním sále Paláce Zdar v Ústí nad Labem regionální sněm Regionální organizace TOP 09 Most, jehož hlavním programem byla volba regionálního výboru.
Účastníci sněmu schválili, aby celý program vedl a moderoval Mgr. Rostislav Kadle, sekretář Krajské kanceláře TOP 09 Ústí nad Labem.
V úvodu vystoupil předseda Krajské organizace TOP 09 v Ústí nad Labem Ing. Tomáš Tesař. Ve svém vystoupení popřál přítomným hodně úspěchů v další práci v TOP 09.
Sněmu se účastnilo 23 členů strany s volebním hlasem.
Ve veřejné volbě byl zvolen za předsedu Regionální organizace TOP 09 Mostecko pan Gustav Hotový. Dále do regionálního výboru byli zvoleni dva místopředsedové, paní Martina Landová a pan Pavel Vlasák a pětičlenný výbor doplnili zvolení členové paní Radka Jirkovská a pan Václav Kounovský.
Zvolený předseda ve svém projevu poděkoval přítomným za účast a za projevenou důvěru jménem nově zvoleného regionálního výboru TOP 09 Most.
Průběh celého jednání byl velmi korektní a kultivovaný.
Po zvolení nového regionálního výboru proběhla volba delegátů na Krajský sněm TOP 09 Ústeckého kraje.
Regionální sněm TOP 09 Most byl odsouhlasením usnesení tohoto sněmu ukončen.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme