Povodeň v Lounech - informace pro občany

3. 6. 2013

Ohře v Lounech je již drhý den na druhém povodňovém stupni a dle aktuálního modelu ČHMI hladina vystoupá nad 490 cm (III. povodňová aktivita). V neděli byla hladina Ohře zhruba na úrovni 430 až 440 cm. V noci na pondělí hladina vystoupala na současných (8:50) 465 cm a průtok 212 cm3/s. Tyto hodnoty však asi nebudou konečné, protože stále prší a VD Nechranice od 8 hodin s ohledem na vysoký přítok (přes 300m3/s) odpouští 170 m3/s. Pro srovnání včera v poledne  Nechranice odpouštěli 123 m3/s. Nejpozději při dosažení hladiny 490 cm by měla začít pracovat městská povodňová komise. 

Aktuální informace o letošní povodni naleznete například na webu LOUNSKE.info.

Také na webu města přibyly v odpoledních hodinách aktuální informace:

Aktuální informace k povodním
03.05.2013, 16:30 hod.

V neděli 02.06.2013, 5:40 hod. byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity (SPA).
Očekává se, že III. SPA bude vyhlášen v pondělí 03.06.2013 v odpoledních hodinách (18 - 19 h).

Dle aktuálních informací Povodí Ohře bude následovat tento stav:
- od 16:00 hod. odtok z vodního díla Nechranice cca 220 m3.s-1 odpovídá hladině Ohře v Lounech cca 505 cm
- od 18:00 hod. odtok z vodního díla Nechranice cca 240 m3.s-1 odpovídá hladině Ohře v Lounech cca 520 cm
- od 20:00 hod. odtok z vodního díla Nechranice cca 260 m3.s-1 odpovídá hladině Ohře v Lounech cca 535 cm

Dle předpokladu, bude hladina řeky Ohře dosahovat kolem 2 hodiny ranní cca 540 cm

Veškeré informace ohledně povodně poskytuje:
Městská policie Louny na tel. číslech 415 654 368 a 415 653 887,
tísňová linka: 156
Hasičský záchranný sbor - 950 412 162, 950 412 011,
mobilní stálá služba: 724 178 789
nebo tajemník Povodňové komise města Loun Ing. Čermák ne tel: 415 621 179 a 604 226 320.

Pytle s pískem jsou k dispozici v areálu Technické správy města Loun s.r.o. V případě nouze je možné požádat o dovoz naplněných pytlů do místa určení.
Kontakt v případě dotazů: 604 226 312.

Možnost zapůjčení čerpací techniky:
čerpadla a sací vozy - WTM, Jezerní 6, Most - Souš, tel.: 734 204 170
sací vozy: Patok, a.s., U Porcelánky 2903, Louny, tel.: 415 696 143
půjčovna nářadí Klimatex, Mělecká 2638, Louny, tel.: 415 653 878
půjčovna nářadí (areál Ekostaveb), Průmyslová 2724, Louny, tel.: 415 653 367

V závažných problémech kontaktujte Hasičský záchranný sbor, který zajistí výpomoc při čerpání zatopených domů.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme