Komentář k investičnímu rozpočtu

17. 2. 2013

V investičním rozpočtu pro rok 2013 je i přes pokračující klesající tendenci příjmů do rozpočtu města stejný investiční rámec jako v roce 2012. 30 miliónu se podařilo rozdělit velice rozumně s přihlédnutím jak zájmu města, tak zájmu občanů. Nejdůležitější akce v současném IR jsou akce :

  1. přechod na nezávislé vytápění městských budov v lokalitě JIH – v roce 2014 skončí pro město nevýhodná smlouva se společností KA Contracting a.s. . Městská plavecká hala, Městská sportovní hala, budova Městského úřadu a Domov pro seniory budou mít vlastní plynovou jednotku a stanou se tak nezávislými na společném vytápění. Investiční komise proto předložila návrh na vytvoření vlastních plynových kotelen a kogenerační jednotky pro „plavečák“. Úspora v těchto případech tvoří až 50% při současných cenách od společnosti KA Contracting a.s. a návratnost investice je v řádu několika málo let. Samotná investice proběhne v roce 2014 a v letošním roce se proto v rozpočtu města nechá rezerva 1,9 mil Kč.

  2. Zastávka – Investiční rozpočet pamatuje na rekonstrukci bývalého Imperia ve dvou fázích. První fáze, kde je zastoupena tvorba studie, projektové dokumentace a nejdůležitější fáze opravy pro běžný provoz je za cca 4 milióny Kč. Druhá fáze, která je závislá na úsporách v rozpočtu, počítá s téměř 3 miliony Kč na dokončení všech prací.

  3. Největší investiční akcí letošního rozpočtu je „snížení energetické náročnosti Domova pro seniory“ . Městu Louny se podařilo získat dotaci ve výši 9, 4 miliónů Kč z operačního programu životní prostředí, v letošním roce se počítá s využitím cca 2/3 této částky. Město bude na tuto akci přispívat v tomto roce částkou cca 12,5 miliónu Kč s tím, že se očekává oproti kalkulaci z projektové dokumentace značná úspora. Tato akce je zřejmě největším obrazem současné vize vedení města Louny, které se snaží minimalizovat náročnost spotřeby městského majetku a ušetřit tím do budoucna městu značné prostředky.   

Bc. Vojtěch Vágner
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme