Firma EKO KOM odměnila město Louny

1. 2. 2019

V posledním čtvrtletí loňského roku vytřídili občané Loun celkem 297 tun odpadu. Na základě množství vytříděného odpadu byla městu společností EKO-KOM, a.s. vyčíslena odměna v celkové výši 545 328 korun.

"Získané prostředky jsou příjmem města, ze kterého jsou následně hrazeny výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, a to nejen běžné náklady na svoz a likvidaci odpadu, ale i investiční akce jako budování podzemních kontejnerů, rozšiřování stanovišť na separovaný odpad apod," informuje odbor správy majetku lounské radnice na webových stránkách města.

"Ocenění pro naše město potěší, ale stálé je co zlepšovat, takže nespíme na vavřínech a budeme se snažit dál město přiblížit našim občanům a dělat jim služby a míru," podotkl starosta Loun Pavel Janda. 

Systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie. Pro splnění veškerých požadavků zákona za své klienty, musela společnost EKO‑KOM přesvědčit minimálně 65% spotřebitelů, aby si osvojili správné návyky třídění odpadu. 

Podmínkou dostatečné účasti obyvatel na třídění odpadů je dostupná sběrná síť.  Je prakticky ověřeno, že pokud vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, přesáhne 400 metrů, pak bude odpad třídit nejvýše 5% populace. Pro stabilní zapojení nejméně 65% spotřebitelů do třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmístěny tak, aby běžná donášková vzdálenost nepřesahovala 150 metrů. 

"Jsem velice rád, že máme zodpovědné občany, kteří třídí odpad, pak se jim to vrátí třeba právě odměnou do městské pokladny, prostředky zase budou využity pro ně," řekl Pavel Janda a dodal: "Toto by si měli uvědomit všichni, třídit odpad má rozhodně smysl." 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme