× Pohněme s tím. Společně!

Rozhovor s MUDr. Pavlem Vlasákem - kandidátem do zastupitelstva Ústeckého kraje

24. 8. 2012

MUDr. Pavel Vlasák - kandidát za TOP 09 v krajských volbách 2012

Z jakého důvodu kandidujete v krajských volbách?

Kandidaturu jsem přijal z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že pouhou "neformální diskuzí" s okolím asi jisté věci změnit nelze. A já chci usilovat o to, aby se některé praktiky v rámci regionu/kraje změnily. To nelze bez toho, že jste přímo zainteresován v orgánech, které k tomu mají pravomoc.

S jakými politickými cíli jdete do krajských voleb?

Mezi politické cíle, které bych chtěl v rámci voleb prosazovat a obhajovat, patří především snaha o zachování dostupnosti a vysoké kvality zdravotnictví v Ústeckém kraji, jeho optimalizace, rozvoj a podpora kvalitní komunitní péče v souladu s aktuálními trendy, zachování rozsahu pohotovostní péče a dodržení závazků vyplývající z memoranda uzavřeného ministerstvem zdravotnictví ČR a Lékařským odborovým klubem. Neméně důležitou prioritou je zachování limitů těžby hnědého uhlí, STOP rušení a slučování škol a spravedlivá podpora volnočasových aktivit a sportu v regionu.

Myslíte si, že je možné uspět z desáté pozice?

Myslím, že není vůbec důležité, jestli jsem třetí, šestý nebo desátý. Vzpomínám si, že v roce 2010 jsem byl v komunálních volbách zařazen v rámci kandidátky také na pozici, která se dá označit jako nevolitelná, výsledek těchto voleb byl však takový, že jsem byl z kandidátky do zastupitelstva města zvolen jako jediný. Lidé mají možnost kroužkovat a dát až 4 kandidátům na kandidátce své preferenční hlasy. Prioritou je, abychom dosáhli, co nejlepšího výsledku ve volbách.

V posledních několika volbách jsme byli svědky poměrně tvrdých kampaní. Jakou kampaň povede v rámci regionu?

Kampaň by měla být rozhodně kritická, ale i objektivní, argumentačně věcná a postavená na faktech, pravdě a slušnosti. Pro mě je prioritou kontaktní kampaň, je důležité s lidmi mluvit a navržený program a politické cíle věcně argumentovat, aby občané pochopili, že se snažíme něco změnit, co se snažíme změnit a proč. Jakákoliv volební kampaň se jistě neobejde bez podpory politického marketingu, to asi úplně nelze, ale osobně jsem přesvědčen, že věcná kontaktní kampaň je efektivnější, nežli "prázdná" politická hesla, která na nás "křičí" z billbordů. Představy o vedení kampaně mám, ale o principech, strategii, taktice a rozsahu budeme ještě diskutovat v rámci regionu, kampaň bude také samozřejmě koordinována s krajskou kanceláří.

Proč a co byste chtěl v krajském zastupitelstvu dělat?

Téměř třicet let pracuji ve zdravotnictví, logicky bych se tedy chtěl věnovat především této problematice. Nechci populisticky nyní slibovat nemožné, situace ve zdravotnictví není jednoduchá. Nicméně velmi bych si přál, aby bylo naplněno memoranda uzavřeného ministerstvem zdravotnictví ČR a Lékařským odborovým klubem.  Jsem hluboce přesvědčen, že zachování kvalitní zdravotní péče o obyvatele Ústeckého kraje nelze bez kvalitního a motivovaného personálu, lidské zdroje jsou nejcennějším pilířem každé společnosti a od toho se odvíjí i kvalita a rozsah poskytovaných služeb a finanční stabilita společnosti, s ohledem na toto základní manažerské pravidlo je na místě naplnit alespoň to, co bylo zdravotnickým pracovníkům přislíbeno MZ ČR v rámci Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví, které bylo uzavřeno mezi MZ ČR a LOK dne 17. 2. 2011. V memorandu je jasně deklarována i garance Asociace krajů ČR, že v nemocnicích zřizovaných kraji bude postupováno ve shodě s memorandem. Myslím, že tyto sliby by měly být realizovány v praxi i přes ne příliš optimální situaci ve zdravotnictví. Pokud byly schopné ministerstvem řízené organizace najít finanční rezervy na platové ohodnocení zdravotníků (např. útlumem investic), měli bychom se o to pokusit také. Tento krok dle mého názoru také napomůže minimalizaci odlivu pracovní síly (minimalizace "multikulturality" zdravotních a mezioborových týmů) a naopak zatraktivní pracovní uplatnění pro zdravotnické pracovníky v rámci regionu Ústecký kraj. To považuji za velmi důležité.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme