Rozhovor Jakuba Zavorala pro Mf Dnes 23.3.2012

23. 3. 2012

1. Rozumím tomu správně, že k tomu, abyste za TOP 09 kontaktoval nové potenciální členy komisí při radě města, Vás pověřil primátor Mandík?

Primátor města mě nepověřil k jednání za TOP 09, jednání za TOP 09 o obsazení komisí si dovoluji vést jako regionální předseda TOP 09. Čili primátor města Ing. Mandík mě požádal o personální návrhy za TOP 09 jako předsedu TOP 09.

2. Co si vy osobně případně TOP 09 od změn v komisích slibujete?

Jako politická strana zastoupená v ústeckém zastupitelstvu se hlásíme k odpovědnosti a tedy jsme navrhli na nabídnutá místa do komisí města občany, o kterých se domníváme, že mají k danému tématu co říct, a to jak z okruhu TOP 09, tak z okruhu jiných politických stran a nezávislých sdružení.

3. Podle jakého klíče jste vybíral nové členy do komisí (současně bych Vás chtěl požádat, zda byste mi prozradil, koho kromě pana Daduče, jste oslovil)?

Vybíral jsem na základě znalostí navržených lidí. Kromě mgr. Daduče jsem navrhl Ing. Arch. Jiřího Němečka do komise pro územní plán, Jaroslava Haidlera a Jana Kvasničku do kulturní komise a další.

4. Co chce TOP 09 dokázat v představenstvu dopravního podniku? Můžete slíbit, Že zefektivníte využívání finančních prostředků v podniku? Prověříte a zkusíte narovnat nevýhodné smluvní vztahy například na odtahovou službu nebo na pronájem reklamních ploch v autobusech a trolejbusech?

Ano, do představenstva Dopravního podniku jsme vstoupili proto, abychom zefektivnili jeho hospodaření a v první řadě našli vnitřní úspory. Ano, prověříme a zkusíme narovnat nevýhodné smlouvy, pokud to bude možné.

5. A teď evergreen, za který se omlouvám : lze očekávat jednání ČSSD a TOP 09 o tom, že představitelé topky by mohli usednout do rady města a vytvořit s ČSSD řádnou koalici? Případně, budete s ČSSD vyjednávat dohodou o nějaké dlouhodobější podpoře jednobarevné vládě ČSSD bez toho, aniž by si topka nárokovala posty v radě?

Jsme připraveni vstoupit do koalice s demokratickými stranami, která se nebude opírat o hlasy komunistů. Nicméně, v současné době nevedeme žádná jednání o vstupu TOP 09 do koalice v Ústí nad Labem. Rádi podpoříme návrhy, které budou ku prospěchu našeho města.

 

Současně bych Vám chtěl  poděkovat  za čas, který mi jako novináři věnujete. S úctou Jan Horák, MfD

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme