Neděkujeme, ale ani neodcházíme

názor MUDr. Haasové k akci LOK

1. 2. 2011

Jsem lékařka se dvěma atestacemi a pracuji ve státním zařízení. Přemýšlím o svých kolezích, co přijali
výzvu Lékařského odborového klubu(LOK) a dali výpověď. Přemýšlím, zda jsem neudělala chybu a
k akci se nepřidala. Též jako oni nevěřícně zírám na výplatní pásku a marně hledám ten průměrný
lékařský plat 40 tisíc, též vidím neuvěřitelné nákupy od spřátelených firem, které uskutečňuje
politické vedení nemocnic. (V mém případě Krajská zdravotní Ústecký kraj). Též vidím své vyčerpané
mladší kolegy, kteří se snaží uživit rodinu a přitom se vzdělávat na vlastní náklady. Tento stav-
pohrdání lékaři státem trvá od Klausových vlád a opravdu stačilo. Přemýšlím, jakým lidem se dám
v případě souhlasu s akcí Děkujeme ,odcházíme všanc. Panu Kubkovi – lékaři soukromému (ten věru
nic neriskuje). Panu Kubkovi, který po obhájení svého předsedování Lékařské komory ( která se
věru nechová jako vážená stavovská organizace, ale spíše jako servisní služba pro pana předsedu)se
ihned začal mstít své vyzývatelce a odvolal paní profesorku Herzogovou z vědecké rady ČLK. Tento
nedostatek velkorysosti a bolševické chování (kdo není se mnou je proti mně) pana profesora Pafka
a profesora Pirka přimělo, aby z rady odstoupili. Toho pana Kubka, který se tak arogantně a pohrdavě
vyjadřoval o práci svých kolegyň –lékařek, ten, který mi opět po bolševicku sděluje, nepřidám-li se
k protestu, podporuji korupci! Přemýšlím o panu Engelovi – ne, agentuře normalizačního novináře
moje peníze nepůjdou, do LOKu nevstoupím. Přemýšlím dále …oproti těmto dvěma ,pro mne
nedůvěryhodným osobám , stojí ministr zdravotnictví, po kterém lékařská veřejnost volala. Žádný
nohsled politických stran, úspěšný ředitel nemocnice v Hradci Králové, uznávaný odborník, který
začal konečně řešit, co nás trápí – jasná pravidla ve výběrových řízeních, korupci, vzdělávání, definice
nároků pacienta, vytvoření úhradových standardů, úpravu pravomocí a povinností pojišťoven , naše
platy atd.… Mám-li si vybrat, vybírám hodnotu a tou je Heger. Nedám se všanc lidem , kterých se
nevážím.

MUDr. K.Haasová

Lékařka Státního zařízení v Ústí n.L.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme