Václav Lacyk kandiduje na starostu Doubravky

25. 9. 2018

Doubravecký zastupitel Václav Lacyk se na žádost místních zasadil o obnovu koupaliště v Bukovci. Nyní kandiduje na starostu Městského obvodu Plzeň 4 a jako projektant dopravních staveb se na Doubravce chce zaměřit hlavně na zklidnění nebezpečných křižovatek a dostavbu chybějících chodníků a cyklostezek. Jeho cílem je také přebudovat Lopatárnu na centrální doubravecké sportoviště a zásahy do veřejného prostoru chce podmiňovat kvalitním a důsledným provedením.

Co o sobě říká?

Jmenuji se Václav Lacyk. Celý svůj život jsem prožil v Plzni, kde i dnes žiji se svou rodinou. V roce 2005 jsme se přestěhovali do Lobez a toto naše rozhodnutí stále více doceňujeme.

Pracuji jako projektant dopravních staveb. V Plzni jsem spjat s projekty jako byla rekonstrukce sadů Pětatřicátníků, Americké, Martinské nebo Partyzánské ulice.

Poslední čtyři roky jsem zastupitelem Městského obvodu Plzeň 4, členem komise bezpečnosti a prevence kriminality a předsedou komise rozvoje. Z mé pozice jsem měl možnost bezprostředně se zúčastnit přípravy jednotlivých činností, zejména rozšiřování nabídky parkovacích míst, dětských hřišť, opravy vodních nádrží a obecně zásahu do veřejného prostoru.

V Bukovci mě oslovili místní, abych jim pomohl s opravou hasičské nádrže. Oslovili jsme úředníky, mluvili jsme s místními občany a zprostředkovali jsme i jednání s projektantem tak, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího výsledku. V současné době je projekt připraven, jsou uvolněné finanční prostředky a je možné přistoupit k opravě dna, břehového opevnění, opravě brouzdaliště, vjezdu pro čerpání vody a k opravě prameniště s odtokovým potrubím tak, aby bylo možné zvýšit teplotu vody v nádrži.

Jako projektant dopravních staveb jsem se zúčastnil přípravy rekonstrukce Dlouhé ulice. V celém uličním profilu, tzv. od plotu k plotu. Došlo zde k výměně inženýrských sítí a ke změně uspořádání dopravních ploch. Komunikace díky tomu již není tak široká, nejezdí se zde tak rychle a chodci mají možnost snadného přecházení. Také došlo k vybudování parkovacích míst, samostatných pruhů pro cyklisty a zastávek MHD. Každý druh dopravy má tak jasně vydefinovaný samostatný prostor.

Problematická situace je na Doubravce v Červenohrádecké ulici. Řidiči zde jezdí vysokou rychlostí a zároveň zde není chodník pro pěší, což samozřejmě vytváří nebezpečné situace. Podmínkou jeho realizace jsou výkupy, které dlouhodobě probíhají. Nyní již existuje ucelená část těchto výkupů, která umožní první úsek chodníku zrealizovat.

Profesně si myslím, že než čekat na další ucelenou část výkupů, bylo by vhodnější realizovat křižovatku Červenohrádecká – K Fořtovně, kde řidiči, kteří přijíždějí od Tesca, nemají dostatečný rozhled na vozidla, která přijíždějí od Újezdu. Zde by měla vzniknout okružní křižovatka, která by celou věc vyřešila.

Sportovní areál Na Lopatárně v Plzni na Doubravce by mohl být chloubou města. V současné době je provoz velice výrazně omezen. Podmínkou pro zlepšení situace, která tu panuje, je vyřešení majetkoprávních vztahů. Jsem přesvědčen, že v příštím volebním období lze vše velice rychle vyřešit tak, aby byly jednoznačně vymezeny plochy pro sportování veřejnosti a následně zde může vzniknout koupaliště, atletická dráha nebo sportovní hala. Zároveň by se kolem areálu dala dokončit cyklistická trasa, tzv. greenway. Když se veřejný prostor svěří do rukou odborníků, může být efektivně využitý a zároveň esteticky správně ztvárněný.

Jako se to povedlo tady v Habrmannově parku, který byl doplněn pódiem, kde se snoubí kvalitní architektonická příprava a důsledné zpracování.

V příštím volebním období chci pracovat na splnění společného cíle – mít Doubravku takovou, jaká má být.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme