Představujeme lídry TOP 09 v Plzni

20. 9. 2022
Představujeme lídry TOP 09 na koaličních kandidátkách SPOLU v Plzni. Přehled všech kandidátů a kandidátek městských obvodů včetně programu pro Plzeň naleznete na: www.plzenspolu.cz
Lídrem TOP 09 na koaliční kandidátce Plzeň SPOLU pro volby do Zastupitelstva města Plzně je náměstek primátor pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.
vozobulemichal
Jaké jsou jeho priority?
Tramvaj č. 3 na Vinice
Budování parkovacích zón, záchytných parkovišť a parkovacích domů
Budování tzv. zelených střech a využití dešťové vody k ochlazování města
Trolejbusové propojení centra města se Severním předměstím
Proměna břehů plzeňských řek
Propojení Plzně sítí cyklostezek
Snížení dopravní zátěže a budování obchvatů města
Michal Vozobule se narodil 8. prosince 1980 v Plzni.
Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005.
Od roku 2007 byl zástupcem ředitelky Gymnázia Františka Křižíka. Před tím pracoval jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.
Je autorem několika odborných příspěvků v publikacích věnujících se volbám na různé úrovni v ČR. Zároveň se podílel na několika studiích týkajících se regionálního trhu práce a vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji.
V roce 2010 se stal zastupitelem města Plzně, kde i po volbách v roce 2018 byl zvolen náměstkem primátora pro dopravu a životní prostředí.
Do TOP 09 vstoupil v červenci 2009, přičemž před tím nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí.
V současnosti je předsedou plzeňské TOP 09 a členem celostátního předsednictva strany.
Lídryní TOP 09 na koaliční kandidátce SPOLU v MO Plzeň 1 je místostarostka Ilona Jehličková.
jehlickovailona
Její priority?
Postavit nový pavilon mateřské školy na Vinicích.
Nadále rozvíjet aktivity klubu Jednička  pro seniory.
Podporovat sportovní aktivity všech generací.
Proměnit Louku za školou a podílet se na projektu Tojkou na Vinice a trolejbusem na Košutku. 

Ilona Jehličková se narodila 12. října 1963 v Jihlavě. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Po studiích odešla spolu s manželem do Mostu, kde pracovala jako učitelka. Po přestěhování zpět do Plzně se stala zástupkyní ředitele na 20. ZŠ.

V roce 2010 vstoupila do TOP 09 a ve volbách se stala zastupitelkou města i obvodu. V roce 2018 začala vykonávat funkci místostarostky obvodu, do jejíž gesce patří kultura, školství a sociální věci. Starost o rozvoj mateřských škol na obvodě, rozšíření aktivit klubu Jednička o seniorskou sekci či kulturní vyžití občanů našeho obvodu, to vše jsou věci, které ji baví a naplňují.

Volný čas vyplňuje rodinou, rekreačním sportováním, návštěvou historických památek a četbou. Je vdaná a má dvě děti.

Lídrem TOP 09 na koaliční kandidátce SPOLU v MO Plzeň 2 - Slovany je Jan Fluxa.

fluxajan

Jan Fluxa se narodil 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Na Filozofické fakultě ZČU v Plzni pak v roce 2014 úspěšně prošel rigorózním řízením a získal titul PhDr. Od roku 2010 byl opakovaně zvolen místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, kde působí dodnes. Na Slovanech se podílel na přípravě mnoha projektů například na dokončení úprav Božkovského ostrova, na rekonstrukci skate parku v Doudlevcích, přípravě obnovy Jiráskova náměstí, na opravách mnoha dětských hřišť nebo revitalizacích několika vnitrobloků. V letech 2014 - 2018 byl také zastupitelem města Plzně. Jan Fluxa je ženatý a má tři děti. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou na chalupě, popřípadě četbou nebo jízdou na motocyklu. 

Lídrem TOP 09 na koaliční kandidátce Plzeň SPOLU pro Městský obvod Plzeň 3, kterým je místostarosta centrálního obvodu Ondřej Ženíšek.

zenisekondrej

Jeho priority pro centrální plzeňský obvod?
Postavit dvě nové mateřské školky a navýšit tak kapacity o více než 150 míst
Zasadit se o čistější obvod
Zvýšit péči o zeleň a vysadit dalších minimálně 500 stromů
Podpořit vybudování nového bazénu na Borských polích u univerzity
Pokračovat v revitalizaci vnitrobloků
Ondřej Ženíšek se narodil 15. října 1976 v Plzni, kde dosáhl vysokoškolského vzdělání učitele dějepisu a francouzštiny.
Během studií strávil hodně času na různých pracovních brigádách zejména v Německu a také cestováním, kdy měl možnost poznat fungování mnoha evropských měst.
Následovaly roční pobyty v Paříži jako au-pair a Madridu v rámci programu Erasmus.
Po devítiletém působení v ČR ve francouzské potravinářské firmě jako manažer části výroby byl v roce 2010 zvolen do Zastupitelstva města Plzně, kde pracoval jedno volební období jako předseda jeho kontrolního výboru.
Od roku 2009 se podílel na vzniku a fungování strany TOP 09 v Plzeňském kraji a několik let byl i jejím plzeňským předsedou.
Od roku 2014 do 2019 vykonával funkci prezidenta Francouzské aliance v Plzni, kde působí jako víceprezident dodnes.
Zastupitelem městského obvodu Plzeň 3 je již třetí období, od roku 2018 zároveň jako jeho místostarosta mající v gesci rozpočet, s čímž kromě jiného souvisí i rozdělování dotací různým spolkům, sportovním oddílům či jiným neziskovým organizacím.
Od dětství je ovlivněn skautingem a křesťanskou výchovou. Rád se rekreačně věnuje skoro jakémukoliv sportu, navštěvuje různé kulturní akce, zejména ty spojené s hudbou. Domluví se francouzsky a základní věci i německy, španělsky a anglicky.
Proto se i v letošních komunálních volbách rozhodl nabídnout své služby, zkušenosti a znalosti občanům milované Plzně.
Lídrem TOP 09 na kandidátce SPOLU v MO Plzeň 4 je projektant dopravních staveb Václav Lacyk
lacykvaclav
 • Revitalizace pěší zóny za OC Centrum
 • Úprava Masarykovy třídy, která bude sloužit jako kvalitní městský bulvár s dostatkem zeleně a míst pro relaxaci
 • Dokončení rekonstrukce Červenohrádecké ulice 
 • Zavedení FREE WIFI do vybraných veřejných lokalit na našem obvodě
 • Rekonstrukce budovy bývalé konzervatoře na Habrmannově náměstí na Úřad městského obvodu Plzeň 4
 • Rozšiřování ploch městské zeleně spravované udržitelným způsobem
 • Podpora projektů, směřujících k zadržování vody v krajině
 • Rozšíření areálu vodních ploch Lobezské louky
 • Oživení tradice pravidelných trhů pro místní občany
 • Vybudování nové, moderní mateřské školy v Újezdě 
 • Pokračování podpory projektu „Senior akademie“ 

Václav Lacyk se narodil 23. srpna 1971 v Liberci, celý život ale strávil v Plzni. Vystudoval dopravní stavitelství na SPŠ Stavební v Plzni, ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a na ČZU v Praze.

Celý profesní život se věnuje problematice dopravních staveb, primárně jako projektant.

Od roku 2010 je členem TOP 09, v současnosti je místopředsedou Regionální organizace Plzeň a předsedou doubravecké TOP 09. Nikdy nepůsobil v jiných politických stranách. Od roku 2014 je zastupitelem MO Plzeň 4, poslední volební období působí jako člen Rady městského obvodu. V komunální politice se věnuje převážně investicím, mj. předsedá komisi rozvoje městského obvodu a je členem komise pro dopravu Rady města Plzně.

Během uplynulého funkčního období rovněž působí jako člen představenstva Plzeňských městských dopravních podniků nebo člen správní rady Nadace 700 let Města Plzně.

Eva Šafránková, krajská manažerka

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme