Marek Ženíšek a Miloš Nový: Poslanci za Plzeňský kraj

15. 11. 2021
Díky vaší obrovské podpoře se poslanecký klub TOP 09 rozrostl dvojnásobně.
Naše poslankyně a naši poslanci nejsou žádní králíci z klobouku. Jsou to zastupitelé, radní, starostové, učitelé, živnostníci, lidé s přesahem do zahraničí, odborníci na medicínu, ekonomii, právo nebo politologii.
Jsou mezi nimi také zástupci našeho kraje, expert TOP 09 na zahraniční politiku Marek Ženíšek a emeritní děkan Fakulty ekonomické Západočeská univerzita v Plzni Miloš Nový.
Každý z nich má za sebou kus viditelné práce a díky tomu jsou připraveni své zkušenosti přetavit do tvorby moderní, pravicové politiky. Politiky, která nebude házet klacky pod nohy schopným lidem a která pomůže všem, kteří pomoc skutečně potřebují.
Předsedou klubu se stal velmi schopný starosta Roztok Jan Jakob, místopředsedy zkušená poslankyně Helena Langšádlová a bývalý předseda klubu Michal Kučera.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Marek Ženíšek
Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie na Západočeské univerzitě v Plzni.

Od krajských voleb v roce 2020 je náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče. V minulosti působil ve funkci náměstka ministra spravedlnosti a 1. náměstka ministra zdravotnictví, kde stál u zrodu reformy psychiatrické péče. V letech 2013–2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Poté pracoval jako proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Zde také na Katedře politologie a mezinárodních vztahů přednášel politologii. 

V současné době je členem krajského předsednictva TOP 09 a působí také jako výkonný ředitel politického think-tanku TOPAZ. Je též expertem strany na zahraniční politiku. 

Marek Ženíšek je autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů na téma politické a volební systémy. K jeho zájmům ve volném čase patří četba, sport a cestování. Je ženatý a má dvě děti.

 

Ing. et Ing. Miloš Nový

Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový (1960) je ekonom, emeritním děkanem FEK ZČU a vysokoškolský učitel. V současnosti také zastává funkce zastupitele města Plzeň a zastupitele Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.
Od roku 1994 přednáší na Katedře ekonomie a kvantitativních metod Západočeské univerzity v Plzni teoretickou ekonomii a hospodářskou politiku. V letech 2000 až 2006 byl děkanem Fakulty ekonomické. Je autorem či spoluautorem řady vysokoškolských učebnic, skript a článků. Byl členem Vědeckých rad Fakulty ekonomické a Západočeské univerzity v Plzni, lektorem Institutu Svazu účetních České republiky, lektorem BIC Plzeň. Praktickou hospodářskou činnost vykonává jako člen řady statutárních orgánů firem a společností.

Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme