Známe vhodnou léčbu

1. 7. 2016

Zdravotnictví v Plzeňském kraji je v krizi. Stejně jako jinde. Chybí všichni, lékaři, střední i pomocný zdravotnický personál. V Česku chybí asi 1000 lékařů, a pokud by se sloužily jen povolené přesčasy, tak by jich dokonce chybělo až několik tisíc. Není, kým je nahradit.

Dochází k omezení provozu mnohých oddělení v řadě nemocnic. Někdy skrytě - prodlužují se čekací doby na vyšetření i výkony. Někde již došlo i k viditelnému omezení dostupnosti péče, příkladem může být Interní oddělení Rokycanské nemocnice. Chybí ale i řada soukromých ambulantních specialistů v řadě oborů. Průměrný věk v soukromé ambulantní sféře se blíží důchodovému!

Důvody jsou známé. Chybí vize a koncepce směřování zdravotnictví. Jsou podfinancovány jak personální náklady, tak i úhrada léčby. Stále se mění systém postgraduálního vzdělávání. To vše spolu s masivními přesčasy a trvalým stresem vede k pocitu bezvýchodnosti a odchodům do zahraničí. Zničující vliv má v ambulantní sféře skandální úhradová vyhláška a trvalá snaha systému donutit lékaře, aby léčili levně, tedy méně kvalitně. Kvalitní léčba je pojišťovnou trestána pokutami.

Je 5 minut po dvanácté a krize bude dál sílit.  Medicína, či střední zdravotnická škola dnes mladé ke studiu „netáhne“. Přislíbené navýšení tarifů je pouze pokusem zabránit okamžitému kolapsu ve státem financovaných zařízeních. Jde o nesystémovou miniaturní záplatu a problémy financování soukromé sféry, vlastní péče, ani platů to systémově neřeší. Je to pouze okamžité hašení požáru. TOP 09 souhlasí s Českou lékařskou komorou, že plat kvalifikovaného lékaře a středního zdravotnického personálu musí být motivující a zvýšení podstatně výraznější, než současně navržených 10 %. Také nelze pokutovat zdravotnická zařízení a soukromé ambulance za to, že léčí lidi nad celoroční limit daný pojišťovnou.

 

Není na co čekat. Problém nejsou jen odměny zdravotníků. Celková systémová reforma je nevyhnutelná. Nelze ale odkládat spravedlivé ohodnocení zdravotníků ve státním i soukromém sektoru pod záminkou, že to počká na reformu zdravotnictví.

TOP 09 v Plzeňském kraji má ve zdravotnictví jasný cíl – dostupnou a kvalitní péči o nemocné, poskytovanou dostatečným počtem kvalifikovaných, dobře ohodnocených zdravotníků. Odpovídající platba za jejich péči je jednou ze základních podmínek. Chceme více investovat do lidí a méně do budov a přístrojů.

Co chceme dělat my? Fúzí zdravotnických zařízení Plzeňského kraje do jednoho holdingu zvýšíme efektivitu. Uspoříme tak velké množství peněz za administrativu, které půjdou přednostně do mezd a péče o pacienty. Takto udržíme dostupnost poskytované péče ve všech krajských zdravotnických zařízeních. Zároveň zajistíme veřejně dostupné konkrétní informace o kvalitě poskytované péče. Zveřejníme tedy i počty a spektra výkonů, ale i komplikací. Budeme trvale požadovat po Vládě a Parlamentu ČR, aby pracovaly na koncepčních systémových změnách ve zdravotnictví.

Toto je náš akční plán, který bude rozpracován na programové konferenci TOP 09 Plzeňského kraje. Věříme, že jak všichni pacienti, tak zdravotníci si uvědomujeme, v jak hluboké krizi zdravotnictví nyní je. My proto jen neslibujeme, ale léčíme.

prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (kandidát na hejtmana Plzeňského kraje)
prim. Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. (kandidát do Senátu za obvod č. 7 - Plzeň-město)

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme