Ženíšek: Vždy stojím za pravdou a spravedlností

5. 10. 2016

1. Jak byste se charakterizoval jako politik?

Jako politik musím mít jistou dávku nadhledu. Ten si myslím, že mám. Jsem odpovědný, snažím se naslouchat problémům druhých a nahlížet na věci v širším kontextu a výhledem do budoucna.

2. Jak byste se charakterizoval jako člověk?

Jsem iniciativní a přátelský člověk. Jsem klidný, jen tak mě něco nevytočí. Vždy si stojím za pravdou a spravedlností. Mým životním krédem je: „Špatným věcem často stačí k vítězství jen to, že ostatní mlčí.“

3. Jaké jsou podle Vás nejsilnější stránky TOP 09 v porovnání s ostatními politickými stranami? Proč by ji měli lidé volit?

TOP 09 je pro rozvoj Plzeňského kraje. Máme sestavenou kandidátku z řad odborníků a lidí ze zkušenostmi v celostátní i komunální politice. V tom vidím naši silnou stránku. TOP 09 je tolerantní, má vizi a ví, co chce.

4. Politická strategie TOP 09 v kraji je postavena na 4 pilířích – zdravotnictví, školství, sociální politika a doprava. Jaké konkrétní kroky byste podniknul pro jejich rozvoj a revitalizaci?

Ve zdravotnictví usilujeme o  podporu menších zdravotnických zařízení, méně peněz do betonu a naopak více peněz do personálu. Ve školství je klíčová dostupnost MŠ pro předškolní děti, stabilní prostředí v legislativě a financování a samozřejmě také zvýšení platů učitelů. V sociální politice je v současné době problém s podporou financování neziskových organizací, což bychom rádi změnili a tyto organizace více podpořili. Rádi bychom také férově financovali a lépe hospodařili s veřejnými prostředky tak, aby se vynakládaly účelně. Pro sociální politiku je také velmi důležitý vznik nových domů pro seniory, neb populace v Plzeňském kraji stárne a současná zařízení již nepostačují. V dopravě je nutné investovat více finančních prostředků do silnic druhé a třetí třídy.

5. Kdo nebo co Vás inspiruje ve Vašem pracovním a osobním životě?

Určitě rodina, moji studenti na VŠ a kolegové v politice.

6. Kde vidíte nejsilnější a naopak, nejslabší stránky Plzeňského kraje a jakým způsobem s nimi chcete v rámci politického programu pracovat?    

Plzeňský kraj je jeden z nejbohatších krajů a nejméně zadlužený. Je to velká příležitost pro budoucí rozvoj kraje. Je třeba ale nepodcenit tuto situaci do budoucna a podporovat malé a střední podnikatele.

7. Každé rozhodnutí formuje budoucnost, proto je důležité působit na mladou generaci lidí. Jaké poselství či motivaci máte pro tento okruh voličů?  

Mladým lidem bych vzkázal, aby se nebáli vstupovat do politiky a svým vlastním pohledem na věc obohatili politiku.

8. Jak vnímáte aktuální, předvolební atmosféru? Čeho se nejvíc obáváte a naopak, co Vám dělá největší radost?  

Obavy mám zejména z toho, že současná koalice ČSSD a KSČM je zvyklá investovat obří sumy hlavně do budov a institucí. A to především ve zdravotnictví a sociálních službách, tedy v oblastech, kde chybí prostředky na férové ohodnocení pracovníků, které tyto zcela zásadní služby pro občany našeho kraje zajišťují. Plzeňská TOP 09 a její kandidátka je silnou protiváhou vůči současné koalici, z čehož mám obrovskou radost. Máme lidi s politickými zkušenostmi i v zastupitelských úrovních. Mám radost z dvou našich lídrů Richarda Piknera a Jiřího Dorta, kteří jsou vynikajícími odborníky ve svých profesích, a věřím, že se zasadí o lepší Plzeňský kraj.

9. Jaký konkrétní problém byste v Plzeňském kraji řešil prioritně?

Nedostatek zdravotnického personálu v kraji a západní okruh Plzně.

Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09 Plzeňský kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme