Ženíšek: Nová galerie přiláká turisty z celého světa

9. 9. 2021
Na aktuální otázky ohledně znovunastartování startování kultury v regionu i možností financování kulturních akcí nám odpověděl Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče.
V Plzni v lokalitě U Zvonu má v budoucnu stát nová Západočeská galerie. Kraj se v souvislosti s výstavbou bude ucházet o dotaci na Ministerstvu kultury. Prozradíte, v jaké je to fázi a kdy by mohla galerie být hotova?
Na stavbu je vydáno platné stavební povolení a byla vypracována studie proveditelnosti. V listopadu by měla být hotová prováděcí dokumentace, bez které nemůže být soutěž na zhotovitele stavby vyhlášena, a nyní se aktualizuje rozpočet. Na Ministerstvu kultury zažádáme o 15 procent nákladů. Dalším zdrojem jsou evropské peníze. Tam bychom z Národního plánu obnovy, kde jsou alokovány 3 miliardy na kulturní a kreativní centra, mohli získat přibližně 300 milionů. Kolik to přesně bude, rozhodne Ministerstvo kultury. Ve prospěch projektu nové budovy galerie hraje jeho připravenost a jistota, že se podaří vše stihnout do roku 2025, jak požaduje Národní plán obnovy. Poté bude na kraji, aby do tří let rozložil zbytek nákladů. Jde o opravdu velkou akci.
Jaký hlavně bude mít přínos a myslíte, že se otevření galerie odrazí i na cestovním ruchu a počtu návštěvníků, kteří do našeho krajského města zavítají?
Západočeská galerie a její sbírky v celkové hodnotě 1,3 miliardy jsou opravdu v mnoha ohledech unikátní. Nyní máme v nevyhovujících podmínkách schovaná Čapkova, Špálova či Zrzavého díla, a navíc vlastníme druhou nejvýznamnější sbírku českého kubismu po Národní galerii v Praze. Protože jsou v majetku Plzeňské ho kraje, měl by se o tyto sbírky postarat. Je to i jeho povinnost vycházející z legislativy. Nová budova Západočeské galerie by nám umožnila všechna tato díla zpřístupnit veřejnosti, a přilákat sem tak turisty z celého světa. To by výrazně pomohlo cestovnímu ruchu naší metropole.
Jaké další projekty se díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) podaří v Plzeňském kraji podpořit?
Jsem moc rád, že i v této epidemiologicky nepříznivé době pokračují projekty kulturních příspěvkových organizací Plzeňského kraje podpořené evropskými dotacemi. Ty jsou zásadní pro to, aby se tyto projekty vůbec uskutečnily, protože kraj by je nemohl ze svého rozpočtu plně zafinancovat. Nejunikátnější akcí je dostavba východního ambitu a kaplí barokního poutního areálu Mariánská Týnice, která vyšla na bezmála 60 milionů korun. Největším projektem podpořeným z evropských peněz je Centrum pro podporu výtvarné kultury na Klenové za 106 milionů Kč, z čehož by dotace měla dosáhnout 64,5 milionu Kč. K areálu hradu a zámku na Klenové patří též hospodářské budovy statku, které jsou v současné době ve špatném technickém stavu. Areál by měl být opraven a následně zde budou uloženy a ještě více zpřístupněny zajímavé sbírky. Vzniknou tu také prostory pro restaurování nebo ateliér pro badatele. Díky evropským dotacím proběhla také rekonstrukce depozitáře Studijní a vědecké knihovny, oprava Loosova interiéru bytu rodiny Oskara Semlera, v Kašperských Horách bude nové sklářské muzeum a letos byla zahájena oprava Národopisného muzea Plzeňska. V uplynulém náročném roce chyběla kultura v pravém slova smyslu snad každému z nás.
Věříte, že se podaří během nějaké doby dostat úroveň kultury tam, kde byla před pandemií?
Živá kultura se během koronavirové krize prakticky zastavila a umělci dosud řeší, jak přežít a svou profesi provozovat. Z pozice plzeňského hejtmanství se snažíme finančně podpořit jak umělce, produkční, podpůrný personál, tak kulturní organizace. Mám například radost z nárůstu zájmu filmových štábů o natáčení u nás v Plzeňském kraji. Navzdory nutným škrtům se podařilo odsouhlasit finanční podporu filmů a tento rok Plzeňský kraj schválil podporu za 1,21 mil. korun pro šest snímků. Nyní také s ředitelem DJKT Plzeň Martinem Otavou připravujeme společný projekt. Jedná se o spolupráci Divadla Josefa Kajetána Tyla, Plzeňského kraje a samospráv měst a obcí v Plzeňském kraji. Projekt je zacílen především na mimoplzeňské seniory a imobilní občany, kteří by rádi navštívili divadlo, ale nemají možnost vlastní dopravy, jsou sami nebo se obávají individuálně cestovat za kulturou. V rámci projektu se jim budou nabízet návštěvy představení Velkého a Nového divadla, kdy budou senioři moci využít autobusovou dopravu přímo na konkrétní představení. Dopravu zajistí ve spolupráci s DJKT Plzeňský kraj.

14.08.2021 Domažlický deník ~ Strana 57 ~ Rubrika: Příloha - Deník Extra/Tipy deníku extra ~ 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme