Zástupci TOP 09 navštívili libereckou spalovnu

31. 5. 2011

V úterý 24.5.2011 absolvovali plzeňští zastupitelé a členové výborů TOP 09 exkurzi ve spalovně v Liberci, jedné ze tří velkých spaloven využívající komunálního odpadu pro výrobu tepla a elektrické energie. Zařízení nebylo vybráno náhodně. Technologie a kapacita odpovídají parametrům zařízení ZEVO plánovanému v Chotíkově u Plzně.

Účastníky exkurze přivítal Ing. Průcha, první generální ředitel spalovny, a podrobně je seznámil s procesem spalování i použitou technologií. Poukázal na výhody, které spalování komunálního odpadu přináší, zmínil i rizika a problémy, na které je třeba se při výstavbě nové spalovny zaměřit. Následovala otevřená diskuze, v níž se zastupitelé TOP 09 zajímali o konkrétní problémy spojené se spalovnou, např. velikost spádové oblasti, čištění spalin, další využití nespalitelné složky. Debatovalo se i o obecných dopadech spalování na životní prostředí. Po zhlédnutí filmu, který přehledně mapuje technologii, proces spalování a výstavbu spalovny, měli účastníci možnost prohlédnout si jednotlivé části spalovny přímo v provozu.

Účel exkurze okomentoval zastupitel města Plzně a zástupce strany v dozorčí radě Plzeňské teplárenské, a.s. Tomáš Jílek: „O zařízení ZEVO Chotíkov vedeme uvnitř TOP 09 velmi širokou diskusi. Na základě obdobné aktivity zástupců Plzeňské teplárenské jsme požádali o možnost návštěvy libereckého zařízení pro získání konkrétní představy o velikosti plánované spalovny a využili možnosti diskuse o jejím praktickém provozu. Pracovní exkurze se zúčastnili nejen plzeňští zastupitelé TOP 09, ale i členové regionálního a krajského výboru TOP 09. Opět se ukázalo, že strana TOP 09 nedělá politiku „od stolu“, ale její zástupci se před rozhodováním snaží získávat maximum dostupných informací“, dodává Jílek.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme