Vozobule: První část okruhu zlepší propojení Doubravky a Severního Předměstí

11. 6. 2020

V Plzni se buduje nová čtyřproudá komunikace mezi ulicemi Studentská a Jateční. Jde o první část východního okruhu.

„Tento úsek dlouhý cca 1,4 kilometru uleví dopravě v okolí Velkého Boleveckého rybníka a zlepší propojení Doubravky a Severního Předměstí,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí. Stavbu provádí sdružení firem Eurovia, Berger a Swietelsky. Je financována částečně z evropských fondů a za spoluúčasti investorů Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a města Plzně. Rozpočet pouze na stavební činnost je 500 milionů korun bez DPH.

„V současné době pracujeme prakticky na celé stavbě. Byl odtěžen hluboký zářez v místě bývalého kamenolomu i v blízkosti budoucí okružní křižovatky a provedeny hrubé terénní úpravy na celé trase stavby. Budujeme kanalizace, realizujeme překládky inženýrských sítí, protlaky pod železnicí a pod křižovatkami,“ uvedl Vlastislav Šlajs, asistent správce stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, a vedoucí technického dozoru stavebníka. Dodal, že zároveň s těmito pracemi probíhá výstavba nového železničního mostu na trati Plzeň – Žatec, jehož pilíř bude uprostřed nově budované okružní křižovatky pod Bílou Horou. Starý železniční most byl sňat na začátku května. Kvůli výstavbě mostu je na zmiňované železniční trati výluka do 11. září.

„Budujeme také nový železniční most vlečky k Feroně a musíme provést i překládku inženýrských sítí mezi stávajícím kruhovým objezdem pod Bílou Horou a tím nově budovaným,“ podotkl Vlastislav Šlajs. První část východního okruhu by měla být uvedena do provozu v srpnu příštího roku. Po zprovoznění zmiňovaného kruhového objezdu bude zrušena slepá ulice Na Roudné, což se předpokládá už příští rok na jaře.

„Celý východní okruh bude dlouhý sedm kilometrů. Propojí dálniční přivaděč v Černicích, povede údolím Úslavy, kolem Jateční ulice až k výpadovce na Karlovy Vary. Hotov by měl být po roce 2030,“ doplnil Michal Vozobule.

Text: Hana Josefová

Štítky
Osobnosti: Michal Vozobule
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme