Vozobule: Pokračujeme v přípravě tramvajové tratě na Vinice

13. 5. 2022

Plzeň pokračuje v přípravě tramvajové tratě na Vinice. Chystá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Plzeň pokračuje v naplňování letitého plánu přivést kapacitní tramvajovou dopravu na Vinice a doplnit tak do schématu linek číslo 3. Ta by také významně pomohla dopravní obsluze centrální části města. Zastupitelstvo města Plzně v rámci rozpočtového opatření, vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu za rok 2021, schválilo 10 milionů korun na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a záměr realizace tramvajové trati zařadilo do aktualizovaného Plánu udržitelné mobility Plzně.

„Zastupitelstvo města schválilo finanční částku ve výši 10 milionů korun na projektovou dokumentaci Tramvajové trati na Vinice a točny Mikulášské náměstí. V rámci projektové přípravy bude realizována dokumentace pro územní rozhodnutí, a to na nové tratě v ulici Na Chmelnicích, úpravy pro otáčení tramvají na Mikulášském náměstí včetně rekonstrukce části Radyňské ulice,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Zastupitelstvo také souhlasilo s aktualizaci Plánu udržitelné mobility Plzně, do kterého bylo nově zařazeno opatření Prodloužení tramvajové trati na Vinice, za účelem zlepšení dopravní obsluhy sídliště Vinice.

„Výstavba panelového sídliště Vinice byla zastavena v souvislosti se společenskými změnami po roce 1990, kdy se stavebně podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky Obytné zóny Sylván. Záměr na obsluhu sídliště tramvajovou dopravu nebyl v té době realizován a území tak obsluhuje velmi frekventovaná autobusová linka číslo 41. Celá trasa uvažované tramvajové trati v ulici Na Chmelnicích je však územně připravena na vložení kolejí. Právě další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamená nový podnět k realizaci záměru,“ vysvětlil Miroslav Klas ze Správy veřejného statku města Plzně, který má projekt na starosti.

V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště 7500 obyvatel a dalších asi 5000 obyvatel bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě podle projektu Vinice-sever. Tramvajová doprava umožní efektivně zvýšit přepravní kapacitu a spolehlivost veřejné dopravy v oblasti. Díky vedení tramvaje po samostatné jízdní dráze se spojení z oblasti zastávky Hodonínská k Hlavnímu nádraží zrychlí v dopravních špičkách až o 7 minut. Lepší veřejnou dopravou by došlo ke snížení počtu cest automobilů v intravilánu města. Tramvajová trať bude zároveň znamenat pro Vinice významný městotvorný prvek, který bude impulzem k dalšímu rozvoji lokality.

„Tramvajová trať na Vinice bude mít délku 1,5 kilometru. Její začátek bude v odbočce z tramvajové trati za zastávkou Zoologická zahrada a pak povede ve středním dělícím pásu ulice Na Chmelnicích až na konečnou situovanou za křižovatkou s ulicí Znojemská. Konečná bude tzv. úvraťová, bez běžné smyčky, a proto se počítá s nasazením obousměrných tramvajových vozů. Na Vinicích budou umístěny čtyři tramvajové zastávky. Souběžně se stavbou trati dojde k úpravě ulice Na Chmelnicích, kde přibydou parkovací místa, zeleň a na obou stranách ulice též chodník a cyklostezka. Druhá konečná linky č. 3 bude na Mikulášském náměstí, kde je již dnes možné otáčet tramvajové vozy ulicemi Sladkovského a Radyňskou. Radyňská ulice projde modernizací a za budovou gymnázia bude doplněna odstavná kolej, aby se vozy linek 2 a 3 mohly míjet,“ doplnil budoucí podobu tramvajové trati náměstek Michal Vozobule.

Kromě tramvaje město Plzeň chystá pro oblast Vinice též trolejbusovou linku vedenou po plánovaném prodloužení ulice alej Svobody, následně ulicí Znojemskou až po současnou konečnou autobusu linky číslo 41. Oba projekty budou mít významný přínos životnímu prostředí, protože denně ušetří až 1000 litrů motorové nafty,“ nastínil budoucí plány Michal Vozobule.

Adriana Jarošová

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-pokracuje-v-priprave-tramvajove-trate-na-vinice-chysta-zpracovani-dokumentace-pro-uzemni-rozhodnuti.aspx

Štítky
Osobnosti: Michal Vozobule
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme