Vozobule: Podporujeme úpravu nábřeží Mže v centru Plzně

21. 6. 2022

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) společně s Městským obvodem Plzeň 1 a Ateliérem k světu. představily veřejnosti ve středu 8. června na náplavce Na Poříčí koncept úprav nábřeží Mže v centru Plzně. Součástí veřejného projednání bylo interaktivní zapojení veřejnosti a komentovaná procházka. Lidé se mohou k revitalizaci daného území vyjádřit až do 17. června pomocí dotazníku.

„Město Plzeň se v posledních 15 letech snaží rozvíjet potenciál svých řek. Centrální nábřeží Mže představuje důležitý úsek nábřežních prostorů a vyžaduje multioborový přístup. Proto pořizujeme studii Centrální nábřeží Mže formou souběžného zadání,“ uvedl náměstek primátora Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Byly zpracovány tři koncepční návrhy od týmů urbanistů, krajinářských architektů a vodohospodářů. Na základě předložených konceptů zvolila hodnotící komise zpracovatelský tým Ateliér k světu. Ten vytvoří podrobnou studii ve spolupráci s renomovaným krajinářským ateliérem Tilla Rehwaldta a s vodohospodářskou společností DHI,“ vysvětlil Jaroslav Holler, vedoucí úseku veřejného prostoru a životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Území kolem řek má velký potenciál, i proto jsem ráda, že se dnes bavíme o tom, jak by mohlo centrální nábřeží Mže v budoucnu vypadat. Jsme rádi, když se na vytváření prostředí kolem sebe aktivně podílejí i sami občané, jejich návrhy a připomínky pak mohou být zapracovány do studie,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová.

Zapojení veřejnosti sloužící pro získání názorů a podnětů bylo dalším krokem ke zpracování podrobné studie. Představení finálního návrhu proběhne na podzim 2022. Studie bude podkladem pro zpracování dalších stupňů projektových dokumentací.

„Vztah města a řeky prošel v poslední době dramatickou proměnou. Dlouho zanedbávané a nepovšimnuté, dnes znovu objevované a vysoce ceněné prostory u vody se stávají vyhledávaným místem k odpočinku, setkávání a zábavě. Centrální nábřeží Mže je dnes periferií uprostřed města. Je to místo špatně napojené na městskou infrastrukturu, ale zároveň místo s vysokým potenciálem stát se nedílnou a vyhledávanou součástí centra Plzně. Nábřeží primárně určuje křivka, linie, řeky. Vycházíme z její přirozenosti a tvoříme další linie, jednotlivé typy komunikací, které se prolínají a vytvářejí mezi sebou různé příležitosti a různé typy městské krajiny i přírody,“ vysvětlil Jakub Mareš z Ateliéru k světu.

 

Adriana Jarošová

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/rozvoj-naplavek-bude-pokracovat-mesto-plzen-spolecne-s-atelierem-k-svetu-predstavily-koncept-uprav-centralniho-nabrezi-mze.aspx

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme