Vozobule: Plzeň zřídí novou linku do Dolního Vlkýše

5. 1. 2022

Město zřídí novou linku do Dolního Vlkýše, nejdříve bude jezdit ve zkušebním provozu

Město Plzeň zřídí novou linku městské veřejné dopravy č. 35 z Malesic do Dolního Vlkýše. Vybrané spoje pak budou pokračovat kolem základní školy v Chotíkově přes zastávku NC Úněšovská na konečnou Sídliště Košutka. Nová linka je zavedena na zkušební dobu čtyři měsíce, a poté se rozhodne, zda se ponechá s případnými úpravami podle výsledků zkušebního provozu. V případě malé vytíženosti spojů může být i zcela zrušena. Zřízení linky č. 35 schválila Rada města Plzně. Ta bude rovněž rozhodovat o dalším postupu po vyhodnocení zkušebního provozu.

Místní část Dolní Vlkýš je součástí městského obvodu Plzeň 9 Malesice od 1. ledna 2003. Dlouhodobě zde probíhá výstavba rodinných domů, v listopadu zde mělo nahlášeno trvalé bydliště 161 obyvatel. Občanská vybavenost v Dolním Vlkýši však chybí, nachází se buď v Malesicích, případně v Radčicích nebo Chotíkově. Zavedení častějšího spojení veřejnou dopravou (MHD) obyvatelé Dolního Vlkýše již řadu let požadují.

„Počet trvale přihlášených obyvatel neustále narůstá a s ohledem na již realizované anebo chystané developerské záměry je reálné, že počet obyvatel dosáhne během několika málo let tří stovek. Požadavek častějšího spojení je také jedním z výstupů analytické části projektu Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Připomněl, že dopravní obsluha Dolního Vlkýše je dosud zajištěna ve dny školní výuky zajížděním tří spojů linky integrované dopravy č. 535 na trase Město Touškov – Malesice –Dolní Vlkýš – Malesice – Chotíkov, kterou provozuje Plzeňský kraj. Současné spoje však slouží prvotně k dopravě dětí z Malesic a Dolního Vlkýše do ZŠ Chotíkov.„Ve srovnání s obdobně velkými sídly na území města Plzně i Plzeňského kraje lze úroveň dopravní obsluhy místní části Dolní Vlkýš hodnotit jako nedostatečnou,“ doplnil náměstek Michal Vozobule.

Zkušební provoz linky č. 35 se uskuteční v pracovní dny od 6. března do 30. června 2022. Je cílen především na školní mládež, seniory a osoby pravidelně dojíždějící do práce v centru Plzně. Zatím se nepočítá s dopravní obsluhou o víkendech a státních svátcích.

V úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět je zkušební provoz linky č. 35 navržen v pracovní dny v časech od 6:00 do 8:30 hod. a od 13:30 do 18:00 hod. s intervalem mezi spoji cca 30 minut. Ty budou v Malesicích provázány s příjezdy i odjezdy spojů linky č. 11 do centra města, a to podle převažujících potřeb cestujících během dne. V jízdním řádu je zohledněn i začátek a konec výuky v ZŠ Chotíkov,“ uvedl Milan Sterly, ředitel Správy veřejného statku města Plzně.

Pro vyhodnocení zkušebního provozu je jako základní hodnotící kritérium v úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět navržena přeprava průměrně 60 cestujících v pracovním dnu. Minibus, který bude obsluhu zajišťovat, je vybaven automatickým sčítáním cestujících, bude tedy k dispozici podrobná statistika provozu.

„Podle výsledků pak může být provoz linky č. 35 po skončení zkušebního období kvůli malé vytíženosti zastaven, v opačném případě pak ponechán a jízdní řád případně upraven, například zrušením spojů s téměř nulovým využitím,“ dodal ředitel Milan Sterly.

Adriana Jarošová

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/mesto-zridi-novou-linku-do-dolniho-vlkyse-nejdrive-bude-jezdit-ve-zkusebnim-provozu.aspx?fbclid=IwAR0bqpl71CiJjkt70YDra6MSZYH4O96jWcI4H1eyrO5KoH-B2kEQz5v53vM

Štítky
Osobnosti: Michal Vozobule
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme