Vozobule: Péče o trávníky pomůže v boji se suchem

2. 10. 2020

Město Plzeň má novou metodiku, jak se starat o travnaté plochy v období dlouhodobého sucha a vysokých teplot. Doporučení poskytne městským obvodům i dalším správcům městských pozemků. Cílem je nastavit seče tak, aby travnaté plochy více pomáhaly zvlhčovat ovzduší, ochlazovat prostředí i zachytávat prach. Jednoduchá pravidla sjednocující péči o městské plochy schválila Rada města Plzně. Jedná se o jeden z mnoha kroků, kterými se město snaží reagovat na nastupující klimatické změny, zejména na extrémní sucho.

„Trávníky mají ve městě velký pozitivní vliv zejména na klimatické a hygienické parametry, dále ale také na ochranu půdy proti erozi a jsou i biotopem pro mnoho druhů živočichů, zejména hmyzu. O tom, zda tyto funkce vůbec plní, ale rozhoduje načasování údržby. Například špatně načasovaná seč vede k tomu, že místo zeleného trávníku máme uschlý nízký žlutý porost, který není schopen ani zadržet mírné dešťové srážky,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michale Vozobule.

Doporučení se týkají trávníků nacházejících se v zastavěné části města „Tam doporučujeme provádět seč při teplotách do 26 stupňů Celsia, pak seče přerušit do doby poklesu teplot, nebo příchodu vydatného deště. Při seči odstraňovat vždy pouze jednu třetinu listové délky původní výšky travního porostu,“ přiblížil Michal Vozobule.  Ve městě jsou ale trávníky, které mají speciální režim - např.  jsou zavlažovány (sadový okruh), pobytové trávníky (v pracích). U těchto trávníků, město doporučuje seče provádět podle požadavků na vzhled trávníku a funkci.

Metodika také navrhuje vhodné plochy v zastavěné části města nebo jejich části převést na luční porosty se dvěma sečemi za vegetaci. Stejně tak plochy mimo zastavěnou část města, tj. krajinná zeleň je udržována dvěma sečemi za vegetaci. Výjimkou jsou pásy podél komunikací, kde je žádoucí dle hustoty provozu provádět četnost sečí s ohledem na bezpečnost. Při dvou sečích za vegetaci jsou termíny pro provedení seče zpravidla v červnu a září, a to opět s přihlédnutím k místním a klimatickým podmínkám.

Nová doporučení, jež mají situaci v Plzni výrazně zlepšit, připravily Správa veřejného statku města Plzně s Odborem životního prostředí Magistrátu města Plzně. Materiál aktivně podporovala Komise životního prostředí Rady města Plzně.

Text: Eva Barborková

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-ma-nova-doporuceni-jak-se-starat-o-travniky.aspx

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme