V Přešticích na Plzeňsku bude mít radnici pod palcem Topka. Kampaň s dokreslenými tělíčky zabrala

26. 11. 2014

V době, kdy TOP 09 zažívá celorepublikově krizi, o které se jí ještě před několika lety ani nezdálo, a většinou opouští v obecních i městských zastupitelstvech nejen pozice radních, ale i zastupitelů, je příklad z Přeštic na jižním Plzeňsku zcela opačný. TOP 09 převálcovala zavedenou ČSSD a se svými kandidáty zaznamenala jeden z nejlepších, ne-li dokonce nejlepší výsledek v naší republice.

V čem tkví jádro pudla

Pět zastupitelů z 15 a obsazená radnice. To je aktuální výsledek, který je i pro další strany jako je KSČ či ODS doslova alarmující. A to uspěli na první pohled „komunální začátečníci“, většinou i nestraníci. KrajskeListy.cz se na setkání s vedením přeštické radnice i částí zastupitelů za TOP 09 snažily vypátrat, v čem je „jádro pudla“.

Je to záležitost výrazné práce, v době potřeby změn na radnici. Situace tady v Přešticích nebyla dlouhou dobu vnímána jako dobrá, vedení města se potýkalo s řešením různých spíše osobních konfliktů, než nějakých pracovních názorů. To, že postava pana starosty nebyla vnímána jako postava rozhodná a v určitých ohledech i tvrdá, se bohužel projevilo na vedení města,“ říká nový představitel více než sedmitisícového města, dvaačtyřicetiletý Karel Naxera. Jediný člen strany TOP 09 v novém vedení radnice i na kandidátce.

Nutno v této souvislosti dodat, že bývalý starosta Antonín Kmoch byl zvolen za nezávislé, místostarosta Jan Königsmark za ČSSD.

Populistická kampaň prostě zabrala

Pan starosta Naxera ještě nezmínil tu druhou stránku věci, kdy zejména v radě se velice často řešily osobní spory na úkor konstruktivní debaty,“ říká čerstvý místostarosta Marek Krivda. „Volič naopak pozitivně vnímal naši kampaň, která byla poměrně ostře vedená právě za ty změny a kritizovala tyto poměry. Bylo nám zhusta vytýkáno, že je povrchní, případně populistická. K tomu pouze říci, že takové kampaně bývají. Snažili jsme se to udělat s invencí, netradičně, s humorem, jak po grafické, tak obsahové stránce, takže všechny tyto věci prostě zabraly.“

Podle Krivdy se po městě šuškalo, kolik vlastně dali za kampaň a jaké „špičky“ na ni najali. „Údajně jsme měli dát čtvrt miliónu korun nějaké profesionální agentuře, aby nám to vypracovala. Na to musím říci, že nám tyto pohádky lichotí, protože kampaň jsme si zpracovávali sami v týmu kandidátky a několika přátel. Skutečností je, že náš rozpočet byl necelých osmdesát tisíc,“ uvedl.

Nikoliv hozená rukavice, ale podaná ruka

Všichni jsou v komunální politice nepopsaný list papíru. Nikdy nebyli v žádné funkci, natož v zastupitelstvu. Bude jim to vytýkáno? K tomu Naxera říká: „Jsme na to připraveni! Máme plán – zkorumpovat naše oponenty prací. Těch úkolů je tady veliké množství. My samozřejmě chceme využít všech ochotných a pracovitých lidí, bez ohledu na to, jestli jsou členy koalice nebo opozice, aby se zúčastnili toho celého procesu. Chceme prostě do toho vtáhnout i své oponenty.“

Ke složení dalších orgánů města uvádí: „Snažili jsme se všechny nominace jak ze strany našich partnerů, tak z opozice, použít do výborů a komisí a počítáme s nimi, že se zapojí. Když budu naprosto konkrétní, tak ukřivděný se asi cítí bývalý starosta Kmoch. Možná je ve vleku svých kolegů z kandidátky, kterou vedl. Já si myslím, že on je schopný člověk a jeho převeliké zkušenosti – na radnici ať již v pozici starosty, či místostarosty strávil šestnáct let, čtyři volební období – bude určitě možné využít. Vážím si jej i za to, jak zodpovědně mne předával agendu úřadu, počítáme s ním i jako s osobou, která bude vystupovat jako svědek v několika soudních sporech, které město vede,“ říká nový starosta.

Kauza, (téměř) kam se podíváš

Kauz bylo na Přeštice v poslední době příliš. Netýkaly se dotací, o kterých bude ještě řeč, ale spíše mezilidských vztahů. O šmírování nedávného starosty v jeho kanceláři, na kterém se měl podílet bývalý místostarosta, psala v nedávné době téměř všechna regionální média. Již několik let je aktuální také kauza předraženého vánočního stromku. To všechno samozřejmě bývalému vedení nepomohlo.

Co se ČSSD týká, ta získala ve volbách jeden mandát a to ještě byl nestraník, z poměrně málo volitelného místa, “ informuje místostarosta Krivda a dodává: „Pro ČSSD je to takový trošku políček a určité ponaučení v tom směru, že něco bylo zjevně špatně. Teď již mu bylo údajně nabídnuto členství v sociální demokracii, ale v době voleb byl nestraník.“

Pan Königsmark se jako bývalý místostarosta pohyboval v oblasti kultury, měl na starosti kroniku, gratulace jubilantů, přispíval do Přeštických novin. Pro další směřování města to podle místostarosty ale nebylo nejzásadnější a nejdůležitější. „Proto je v našem modelu místostarosta, který má zkušenosti z projekčního řízení a bude fungovat více méně jako projektový manažer,“ podotkl.

Peníze sem do Přeštic je prostě nutné dostat, což je v kontrastu s názorem bývalého starosty, kdy dotace a granty považoval za nástroj zbytečně komplikovaný a prakticky neměl o ně zájem. To byla jedna z rezerv, kterou jsme vnímali a se kterou bychom chtěli výrazně pohnout. Přeštice nefigurovaly v žádných kauzách nebo chybách při čerpání dotací jednoduše proto, že žádné téměř nečerpaly,“ zdůraznil ještě.

On sám prý svůj volební výsledek vůbec tak dobrý neočekával. Má slušné dobré místo jako projektový manažer ve stavebnictví. „Po intenzivním a bolestivém uvažování jak vlastním, tak v rámci rodiny, jsem tu hozenou rukavici zvedl a do konce ledna budu neuvolněným místostarostou. To proto, že mám zaměstnání, ze kterého nechci odejít ráz na ráz, protože tam mám velice dobré vztahy a je tam velmi pozitivní historie, a hlavně mám tam rozpracovanou práci. Takže čest mi nedovolí oznámit zaměstnavateli nazdar, zítra už nepřijdu. Teď je to tedy takové rozpolcení, ale už tu na úřadě řeším poměrně hořící agendy. Uvolněným tedy budu od začátku února, což tedy schválilo ustavující zastupitelstvo,“ vysvětlil svou současnou politicko-pracovní pozici.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme