V Plzni byla uctěna památka vojenských důstojníků

27. 11. 2014

Ve čtvrtek 13. listopadu se na Štefánikovo náměstí v Plzni uskutečnil pietní akt k uctění památky československých důstojníků plk. Ladislava Svobody, škpt. Josefa Kučery a kpt. Václava Ženíška, kteří byli před dvaašedesáti lety popraveni komunistickou zvůlí.

Vzpomínkové setkání zorganizovalo Krajské vojenské velitelství Plzeň, na jejichž budově se pamětní deska nachází. Slavnostní událost zahájil ředitel velitelství plukovník gšt. Ing. Roman Kučera, přítomní drželi minutu ticha a zazněla také česká státní hymna.

Za Městský obvod Plzeň 3 položil pamětní věnec místostarosta Mgr. Radoslav Škarda.

Ani v dnešní době, kdy už se mnohým mohou zdát hrůzy války příliš vzdálené, bychom neměli zapomínat na hrdiny tehdejší doby a zločiny komunismu. Proto jsem rád, že jsem mohl při této příležitosti alespoň krátce uctít památku občanů města Plzně, kteří se bohužel stali oběťmi tehdejší komunistické doby,“ uvedl Mgr. Škarda.

Pietního aktu se zúčastnili také příbuzní obětí a žáci z nedaleké Benešovy základní školy.

Ladislav Svoboda
Generál Ladislav Svoboda (6. ledna 1893, Štěnovice - 13. listopadu 1952, Praha) byl český voják, hrdina protinacistického odboje a jedna z obětí komunistického teroru. 
Za první světové války dosáhl hodnosti záložního poručíka a poté vstoupil do řad Československé armády. Jeho kariéra stále stoupala, v roce 1937 byl však těžce zraněn a lékaři mu museli amputovat levou nohu. Po německé okupaci odešel do výslužby, ale prakticky ihned se zapojil do protinacistického odboje. V dubnu 1944 byl i s manželkou zatčen a oba byli až do konce války vězněni. Major Svoboda byl podroben tvrdým výslechům, během kterých nic nevyzradil. Po osvobození Československa v roce 1945 se Svoboda vrátil k armádě, v letech 1945-1948 byl povýšen na plukovníka a obdržel řadu vyznamenání. Po únorovém převratu byl přeložen do výslužby. V roce 1951 byl plukovník Svoboda zatčen a ve vykonstruovaném procesu obžalován z vyzvědačství a velezrady. Státní soud v Praze jej i s kpt. Ženíškem odsoudil k smrti. Žádosti jeho rodiny o milost prezident Gottwald nevyhověl. 
28. května 1992 Vojenské kolegium Nejvyššího soudu ČSFR Ladislava Svobodu plně rehabilitovalo. Prezident Václav Havel mu in memoriam udělil hodnost generálmajora a medaili Za hrdinství.

Josef Kučera
Plukovník Josef Kučera (15. ledna 1916, Cerhovice – 14. listopadu 1952, Praha) byl český voják a jedna z obětí komunistického teroru.
Okupace ho zastihla v hodnosti poručíka. Opustil armádu a pracoval jako dělník ve výtopnách ČSD. 5. května 1945 byl opět povolán do Československé armády. 2. prosince 1950 byl coby štábní kapitán vyhozen z armády a ještě týž den zatčen. Ve vykonstruovaném procesu byl v červnu 1952 odsouzen k doživotnímu vězení, což bylo po odvolání státního zástupce změněno na trest smrti. Peníze, které mu rodina posílala do vězení, byly zabaveny na úhradu rakve.
Vyšší vojenský soud v Příbrami ho rehabilitoval a prezident Václav Havel jej v roce 1991 povýšil in memoriam na plukovníka.

Václav Ženíšek
Plukovník Václav Ženíšek (10. září 1917, Plzeň - 13. listopadu 1952, Praha) byl český voják a jedna z obětí komunistického teroru. 
Před válkou byl příslušníkem Československé armády, po okupaci pracoval krátce jako úředník a posléze jako dělník. Na konci války se zapojil do Plzeňského povstání a začal znovu pracovat v armádě. V roce 1948 byl po únorovém převratu poslán nejprve na dovolenou, poté do výslužby. V jeho vždy příkladném hodnocení (1945-1947 velmi dobrý) se po nástupu komunistů objevilo nevyhovující se zdůvodněním: mylný politický postoj, neschopen důvěrné a tajné práce a nemá snahu rozšířit si vzdělání studiem Marxe a Lenina. V květnu 1952 byl kpt. Ženíšek zatčen, obviněn ze špionáže a velezrady. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k trestu smrti a 13. listopadu 1952 byl popraven.
4. září 1991 jej vojenský soud plně rehabilitoval. Prezident Václav Havel jej in memoriam povýšil na plukovníka.

Zdroj: Wikipedie

 
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme