TOP 09: Zelené projekty pro Plzeň

30. 9. 2018

TOP 09 považuje téma životního prostředí – a zvláště vody – za naprosto zásadní pro naše další úspěšně žití v Plzni. Mezi priority řadíme: budování zelených a odpovědné hospodaření s dešťovou vodou. 

Zelené střechy

Ty mohou mít pro klima ve městě obrovský význam. V létě se dá na běžných střechách naměřit 60-70°C. Horký vzduch nad střechami rychle stoupá vzhůru a nasává také chladnější a vlhčí vzduch z okolí. Tím se město velmi vysušuje – a kde není voda, není ani klimatizace. Technologie zakládání zelených střech je dnes už velmi propracovaná a volit lze mezi mnoha variantami. Už ta nejjednodušší varianta s rozchodníky a netřesky zadrží za rok zhruba polovinu vší vody, která na ni spadne. Pro majitele domů může být zajímavé, že zelená střecha výrazně prodlužuje životnost střešní krytiny, protože zabraňuje výkyvům teploty. Pro SVJ je zelená střecha opatřením, jak neplatit za odvod dešťové vody Vodárně.


Voda pro Bolevák

Celkem 25 % plochy povodí Boleveckých rybníků zaujímá sídliště, které je odvodněno přímo do splaškové kanalizace. Dešťová i pramenitá voda tak teče zcela zbytečně na čistírnu odpadních vod, zatímco rybníkům dramaticky schází. Komplexní řešení bude náročné a bude vyžadovat zadání podrobné studie. Není totiž jednoduché převést dešťovou vodu přes silnice a tramvajové koleje. My podporujeme vznik takové studie, protože jiná cesta k řešení situace neexistuje. 

Voda pro Borský park

Borský park je krásné a také důležité místo pro každodenní rekreaci Plzeňanů. V Parku je množství stromů, které jsou sice velmi cenné, ale většinou strádají suchem, takže nemohou ani účinně ochlazovat okolí. Voda z přilehlých zpevněných ploch ale odtéká bez užitku do kanalizace. Je sice těžké převést srážkovou vodu přes frekventovanou komunikaci (U Borského parku), ovšem v ulici Heyrovského už je situace řešitelnější. Jednak jsou zde dva bytové domy, z jejichž střech by se dala voda do parku převést, a jednak se k řešení nabízí objekty ZŠ.

TOP 09 Plzeň

PLZEŇSKÁ TOPKA, VOLEBNÍ NOVINY TOP 09,  2018

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme