TOP 09 začala pracovat ve vedení slovanské radnice

2. 12. 2010

V pondělí 29. listopadu 2010 bylo na ustavujícím Zastupitelstvu MO Plzeň 2 – Slovany zvoleno nové vedení radnice. TOP 09 zde vytvořila společnou pravicovou koalici s Občanskou demokratickou stranou (ODS) a Pravou volbou pro Plzeň (PVP).

Prvním místostarostou byl zvolen Jan Fluxa, dosud vedoucí úředník na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Neuvolněným členem Rady MO byl za TOP 09 zvolen Martin Vít, předseda místní organizace TOP 09 na Slovanech. Předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen bývalý děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, Miloš Nový, který byl do zastupitelstva zvolen na kandidátce TOP 09 jako nestraník. "Jsme samozřejmě připraveni se aktivně podílet na správě obvodu. Naším hlavním cílem je co nejvíce přiblížit úřad občanům a také odpovědně a transparentně hospodařit s veřejnými prostředky, což je obecně jeden ze základních pilířů politiky TOP 09. Zároveň jsme rádi, že se podařilo vytvořit koalici pravicovou, která nejlépe reflektuje přání občanů Slovan, vyjádřené volebními výsledky," uvedl nově zvolený místostarosta Jan Fluxa.

Společný klub s PVP

Zastupitelé TOP 09 se zároveň dohodli s jediným zástupcem PVP Miroslavem Husem o vytvoření společného klubu zastupitelů. Předsedou tohoto klubu byl jednomyslně všemi členy nového klubu zvolen Martin Vít, který bude zároveň "mluvčím" TOP 09 a PVP ve slovanském zastupitelstvu. "Jsem rád, že Pravá volba pro Plzeň akceptovala naše přání vytvořit společný klub zastupitelů. Podle dosavadní zkušenosti mohu předpokládat výbornou spolupráci spočívající zejména v koordinaci našich postojů na jednání zastupitelstva. S Pravou volbou je navíc TOP 09 programově hodně ve shodě," sdelil Martin Vít.

TOP 09 začala okamžitě naplňovat svůj volební program.

Na ustavujícím zastupitelstvu bylo již po volbě druhého místostarosty zřejmé, že bude naplněn jeden z hlavních bodů volebního programu TOP 09 – tedy snížení počtu uvolněných funkcí. Funkce druhého místostarosty, která připadla ODS, bude nově jako neuvolněná. Opozici připadlo místo uvolněného předsedy kontrolního výboru, která zde bude mít také většinu. Martin Vít k tomu dodává: "To, že má opozice v kontrolním výboru většinu, chápeme jako logický krok k tomu, aby mohl tento orgán zastupitelstva odpovídajícím způsobem plnit svoji funkci."

V Plzni dne 29.11.2010

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme