TOP 09: Vedení města nemá vizi a Plzeň stagnuje

6. 11. 2015

Vládnutí současné radniční koalice v Plzni je neuvěřitelně pasivní, chaotické a chybí mu jakákoli vize, jak život v Plzni pro jeho občany zlepšovat a rozvíjet. Tak hodnotí zastupitelé za TOP 09 rok od ustavujícího jednání plzeňského zastupitelstva. Není divu, když jen půl roku trvalo současné koalici vůbec sestavit své programové prohlášení.

Vedení města chybí jakákoli vize. Nikdo neví, čeho vlastně chtějí dosáhnout a kam chtějí město vést. Nevíme ani, jak si představují jeho budoucnost. To je pro občany Plzně mimořádně nepříznivá zpráva,“ říká předseda plzeňské TOP 09 Ondřej Ženíšek.

Katastrofální rozhodování provázelo v posledním roce zejména projekt Plzeňské karty. Nejprve byla oznámena její povinná výměna vyvolaná nedostatky na straně dopravního podniku, poté pak rada města rozhodla, že senioři nad 70 let budou nově potřebovat Plzeňskou kartu, aby dostali slevu. Zavedení povinné karty pro seniory je naprosto neobhajitelné. Obě rozhodnutí mimořádně ničí pověst Plzeňské karty a zavádějí zbytečnou byrokracii,uvedl Michal Vozobule, předseda zastupitelského klubu TOP 09.

Chaos pak provázel zavedení nového systémů vyvážení popelnic. Na území města neexistuje sjednocený systém tříděného odpadu a mnozí občané Plzně navíc vůbec neví, který den jim městská firma vyveze odpadky. Na mnohých místech zůstává velký nepořádek kolem popelnicových stání.

Ani po roce ve funkci není splněna většina slibů primátora Zrzaveckého. Ten ve svém kandidátském projevu například sliboval, že do roka a do dne vyřeší problematiku bezdomovectví, nepořádek u kontejnerů a založí sociální firmu.

Naopak na dobré cestě je námi dlouhodobě podporovaný odkup akcií Vodárny Plzeň, což je důležité proto, aby město mělo vodárnu ve stoprocentním vlastnictví a pod kontrolou. Městské obvody také evidentně dobře uchopily prodloužení provozní doby mateřských škol.

DO ROKA A DO DNE!“ aneb 6 SLIBŮ PRIMÁTORA ZRZAVECKÉHO

Já jsem to nazval do roka a do dne, tzn. slibuji tady dnes, že do roka a do dne vám přineseme výsledky v konkrétních projektech,“ řekl Martin Zrzavecký v  projevu při kandidatuře na primátora, ustavující ZMP, 06. 11. 2014.

1. Bezdomovectví

Máme nastavenou koncepci a chceme řešit problematiku bezdomovectví nejenom v centru, na území celého města Plzně, ale především MHD.“

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:

Bez komentáře.

2. Černé skládky a nepořádek kolem odpadových nádob a kontejnerů

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:

První týdny po rozběhnutí systému byla situace katastrofální. Nyní se sice zlepšuje, ale k ideálu to má stále daleko.

3. Sociální firma

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:

Závazek založení sociální firmy zmínil Martin Zrzavecký ve svém kandidátském projevu dokonce dvakrát. V programovém prohlášení koalice se tato problematika vyskytuje pouze v obecné formulaci.


4. Nová koncepce Plzeňských komunálních služeb

„…toto chceme realizovat i v rámci nastavení nového systému odpadové vyhlášky a svozu odpadu na území města Plzně.“

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:

Ani vlastně moc nevíme, o co se má jednat. Každopádně je katastrofální, že studie týkající se tříděného odpadu se zadává až v těchto dnech. Dodnes navíc mnozí občané vůbec netuší, kdy jim město vlastně má odvážet odpadky.

5. Peníze na volný čas pro děti a rodiny, jsou to především ty sportovní aktivity

„…děti chceme, aby byly zdravé, aby sportovaly, tzn. nová koncepce sportu na území celého města Plzně, která bude zahrnovat nejenom neziskový sektor, městská sportoviště, ale také sportoviště u základních škol.“

SPLNĚNO POUZE ČÁSTEČNĚ


Komentář TOP 09:

Koncepci podpory sportu sice bude zastupitelstvo projednávat na listopadovém jednání, ale celý dokument je naprosto očištěn od financí. Podpora ostatních volnočasových aktivit není zatím řešena vůbec.

6. Provoz mateřských škol od 6.00 do 18.00 hodin


NA DOBRÉ CESTĚ


Komentář TOP 09:

Prodloužený provoz MŠ se nakonec zkouší, byť jistě rozumněji do 17 hodin. Samotné iniciativy se však chopily spíše obvody. Vedení města se snaží v této otázce našlapovat opatrně. Z původních suverénních prohlášení o zavedení této novinky moc nezbylo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TOP 09 Plzeň

Přílohy
PDF 6 slibů primátora Zrzaveckého.pdf (140.1 kB)
Štítky
Osobnosti: Ondřej Ženíšek