TOP 09: Obvodní dotace jsou konečně transparentní

23. 6. 2015

Systém přidělování dotací na třetím plzeňském obvodu byl předmětem dlouhodobé kritiky, v té době opozičních zastupitelů za TOP 09. Právě oni v minulých letech poukazovali především na nesystémové přidělování dotací bez řádného objektivního hodnocení žádostí a bez předem stanovených kritérií. Nyní se koalici, jejíž členem je i TOP 09, podařilo prosadit potřebné změny, kdy komise a výbory konečně plní funkci odborných poradních orgánů rady a zastupitelstva.

Vždy jsme z opozičních lavic usilovali o to, aby komise a výbory skutečně fungovaly jako podpůrné instituce aktivních občanů a volnočasových organizací v našem obvodu. Dlouhodobě jsme kritizovali politiku předešlého vedení, které dotace přidělovalo nekoncepčně. Mám proto velkou radost, že jsme se v koalici jednomyslně shodli na objektivním a odborném rozdělování dotací, což poslední roky nebylo zvykem,“ říká místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Radoslav Škarda.

Nelíbil se nám zavedený zvyk minulých koalic, kdy komise a výbory v praxi pouze potvrzovaly výsledek zákulisních dohod o rozdělení dotací. Jsem rád, že tentokrát se o každé žádosti podrobně diskutovalo a na této důležité změně se současná koalice bez problémů shodla,“ doplňuje radní třetího obvodu a předseda Komise pro transparentní úřad Ondřej Ženíšek.

TOP 09 vítá nedávno schválené změny v legislativě týkající se přidělování dotací z veřejných peněz a na obvodě se chystá vytvořit nová pravidla hodnocení žádostí tak, aby hodnocení žádostí a z nich vyplývající rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace byla zcela transparentní a snadno přezkoumatelná.Změny v systému hodnocení žádostí vnímáme jako nezbytné. V praxi se nám například ověřil systém dvoukolového dotačního řízení, který letos prvně zavedla Komise kulturní pod vedením zastupitelky Evy Šafránkové,“ konstatuje Radoslav Škarda.

Městský obvod Plzeň 3 v pondělí 22. června přidělil v různých dotačních titulech celkem 7, 6 milionů korun. Zastupitelé dali prvně přednost přidělení finančních částek především neziskovým organizacím, spolkům, sportovním klubům, které pracují s mládeží, starají se o sociálně potřebné či podporují kulturní i sportovní aktivity plzeňských občanů. Oproti minulému období se radikálně omezilo přidělování dotací různým „kamarádům“ a na propagaci obvodu.

V Plzni, 23. června 2015                                              Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme