TOP 09: Klatovští zastupitelé vyslovili jasné NE hazardu

23. 11. 2011

Zastupitelstvo města Klatovy schválilo na svém posledním zasedání dne 15. listopadu 2011 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, která zakazuje „hazard“ plošně na celém území města včetně integrovaných obcí. Do konce roku 2014 by tak měly všechny výherní hrací přístroje z města zmizet.

Rostoucí počet heren, blikající nevkusné reklamy, rušení nočního klidu, výtržnosti i hráči, kteří do automatů vhazují své sociální dávky – to vše jsou problémy, které se město Klatovy rozhodlo na svém území zastavit. V souladu se změnou zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách se tímto problémem nejprve zabývala rada města a hledala možná řešení. „Při řešení problematiky hazardu jsme stáli také před otázkou, zda upřednostníme ekonomickou výhodu před morálními zásadami. Z provozu výherních hracích automatů totiž plynou nemalé finanční prostředky, kterých se jejich zákazem město vzdá. Mezi radními však převládla jednoznačná shoda v tom, že nemůžeme rozvoj hazardu tolerovat výměnou za finanční vylepšení rozpočtu města,“ vysvětluje radní města za TOP 09 Bc. Martin Kříž.

Závislostí na hracích automatech je ohrožena zvláště mládež, u které hrozí rychlý rozvoj patologického hráčství, a sociálně slabší obyvatelé. Ví se, že hazard mnohdy vede až k trestné činnosti, k odcizení v rodinách či jejich rozpadu a k nárůstu dalších negativních vlivů. K tomu nelze jen přihlížet,“ konstatuje radní města a poslanec PS PČR za TOP 09 MUDr. Michal Janek. Radní uvažovali o možnosti povolit herny na jednom nejlépe okrajovém místě Klatov. Žádné takové místo však nebylo vybráno, neboť by se muselo počítat s tím, že se zde budou kumulovat problémy. Zastupitelstvu města tak rada doporučila schválit obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011, která „hazard“ zakazuje plošně na celém území města včetně integrovaných obcí. Zastupitelé tuto vyhlášku schválili na svém posledním zasedání 15. listopadu a začne platit od 1. ledna 2012. Výherní hrací přístroje budou postupně ukončovat v jednotlivých hernách provoz a poslední skončí do konce roku 2014.

Nerušený vzhled města a jeho bezproblémovost je pro nás na prvním místě. Není bez zajímavosti, že o vyhlášku města Klatovy už projevili zájem i někteří starostové z poslaneckého klubu TOP 09 a STAN,“ dodal MUDr. Michal Janek.

Martin Kříž
radní města Klatovy
předseda klatovské TOP 09
Štítky