TOP 09 a Starostové k Zastupitelstvu Plzeňského kraje

9. 2. 2015

Stanoviska zastupitelského klubu TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj k některým bodům jednání 12. Zastupitelstva Plzeňského kraje konaného dne 9. února 2015.

Zdravotnictví

Zastupitelé TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj konstatují, že povinností kraje je zabezpečovat veřejné služby rovnoměrně pro všechny obyvatele kraje. V oblasti zdravotnictví se naopak prohlubují regionální rozdíly v přístupu ke zdravotním službám. Na jedné straně vykazuje oblast Plzně a jejího nejbližšího okolí vysokou nabídku zdravotních služeb – nemocnice v Plzni, nemocnice ve Stodě a Rokycanech, na druhé straně se v oblasti Tachovska a Plánska stále snižuje dostupnost lékařské péče. Kraj v této oblasti nečiní potřebné kroky.

Sociální oblast

V kraji roste počet seniorů, rostou potřeby sociální péče, evropské programy umožní finanční investice do této oblasti. Nový Integrovaný regionální operační program bude dotovat akce v celé republice, a proto, že si projekty z jednotlivých krajů budou vzájemně konkurovat, je nutná včasná příprava. V sociální oblasti kraj stále nesdělil, jakým směrem se bude ubírat rozvoj této oblasti, za kterou převzal plnou zodpovědnost od MPSV.

Kultura

Podobným způsobem jako v sociální oblasti by se měl kraj připravovat na investice v oblasti dotací do národních kulturních památek, muzeí a galerií. Zastupitelé TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj konstatují, že zrušení samostatnosti Muzea Bohuslava Horáka v Rokycanech bylo hrubou chybou, která se negativně projeví v celé oblasti Rokycanska.

Majetek

Kraj nedodal v podkladových materiálech zastupitelům rešerši – posouzení nabídky rekreačních objektů, provedenou před koupí rekreačního zařízení Malá Paříž.

Média a komunikace

Rada PK provádí výběrové řízení na rozhlasovou mediální komunikaci. Bližší informace o potřebě rozšíření mediálních služeb nebyly zastupitelům sděleny.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme