TOP 09 a Starostové k Zastupitelstvu Plzeňského kraje

8. 12. 2014

Stanoviska zastupitelského klubu TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj k některým bodům jednání 11. Zastupitelstva Plzeňského kraje konaného dne 8. prosince 2014.

Rozpočet pro rok 2015

TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj konstatují, že došlo k pozitivní změně v rozpočtu kraje v tom, že kraj v roce 2015 rozšiřuje výdaje na potřebné investice ve všech oblastech s dotační podporou fondů EU a má zajištěno jejich spolufinancování. Pozitivním trendem je částečné využití zvýšených příjmů do oblasti regionálního rozvoje životního prostředí. Přetrvávají problémy v dofinancování ztrát nemocnic . Plzeňský kraj patří k nejhůře hospodařícím krajům v oblasti zdravotnictví. Navíc nemá jednotný systém dofinancování zdravotní péče v nemocnicích. Rozpočet kraje zásadně opomíjí péči o kulturní památky a rozvoj drobného cestovního ruchu, jak by bylo vhodné u kraje s převážně venkovským charakterem.

Majetek

TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj konstatují, že správa majetku kraje se neřídí žádnou koncepcí. Zcela absurdní je návrh koupě rekreačního zařízení na Šumavě za 14 mil. korun pro zaměstnance kraje. Toto zařízení bude vyžadovat velké provozní náklady, kapacitně nestačí ani pro potřeby zaměstnanců kraje a je nevhodné pro školní lyžařské kurzy.

Sociální oblast

Přes požadavek našeho klubu, aby byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb doplněn konkrétním plánem a metodikou pro přidělování dotací na příští rok, se tak nestalo. Kraj přebírá od státu zodpovědnost za financování sociálních služeb a nemá zveřejněnu metodiku financování. Zaměstnanci a klienti organizací sociálních služeb tak budou vystaveni na milost a nemilost rozhodování Rady Plzeňského kraje.

Kultura

Nesouhlasíme se sloučením Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech se Západočeským muzeem. Je naprosto nevhodné provádět centralizaci muzejnictví rušením okresních muzeí. Muzeum v Rokycanech je dlouhodobě zaměřeno na svůj region, jeho sbírkový fond je unikátní např. v oblasti paleontologie a pokud je nutné tuto oblast posílit, nechť je její těžiště v regionu, na Rokycansku.

Marek Ženíšek"Jak je možné, že rozpočet kraje pro rok 2015 zásadně opomíjí péči o kulturní památky zatímco kraj kupuje rekreační zařízení na Šumavě za 14 mil. korun pro své zaměstnance? Zařízení, které bude vyžadovat velké provozní náklady, kapacitně nestačí ani pro potřeby zaměstnanců kraje a je nevhodné i pro školní lyžařské kurzy.

V Plzni 8. 12. 2014                                                                              Eva Šafránková, krajská manažerka

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme