TOP 09 a STAN: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů

11. 10. 2012

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Finanční ústava mimo jiné stanoví maximální limit pro výši vládního dluhu a vznik Národní rozpočtové rady. TOP 09 a Starostové souhlasí a podporují tento návrh, protože zavádí principy odpovědného hospodaření také na krajích.

Finanční ústava pro Česko bude v případě schválení parlamentem platit od roku 2014. Tzv. dluhová brzda v praxi pro jakoukoliv vládu znamená, že pokud veřejný dluh překročí 40 procent HDP, musí začít uplatňovat aktivní opatření proti většímu zadlužení. V případě, že by se státní dluh zvýšil až na 50 a více procent HDP, musela by požádat sněmovnu o důvěru. Veřejný dluh byl loni (podle údajů ČSÚ 41,16 procenta HDP).

Dluhy krajů vzrostly za vedení ČSSD a velkých koalic násobně. Více na: http://www.transparentni-kraj.cz/uvod

Nejzadluženějším krajem je Středočeský kraj, jehož dluh za poslední tři roky vzrostl čtyřnásobně.

Od roku 2018 se bude dluhová brzda týkat i hospodaření krajů a obcí. Je důležité, aby kraje i obce nečekaly na zákonné opatření, ale hospodařily již nyní s myšlenkou na budoucnost, na to, že naše dluhy by musely platit naše děti,“ říká kandidát na hejtmana Pavel Čížek.

Pro kraje má platit, že celková výše dluhu nesmí překročit 60 procent průměru jeho skutečných příjmů za poslední 4 roky. Překročí-li se tato hranice, kraj ročně musí dluh snížit podle daného postupu. Pokud se krajští politici do šetření nepustí, stát ročně zadrží část krajských daní (5 % z rozdílu mezi dluhem a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky).

Finanční ústava dokonce říká, že si poslanci a senátoři budou muset snížit své platy o pětinu v případě nehospodárného nakládání s penězi (při překročení limitu 45 procent HDP). Pro kraje zákon takové opatření nemá. „Pokud budeme ve vedení kraje, zavážeme se k podobnému kroku dobrovolně,“ slibuje dvojka krajské kandidátky Marek Ženíšek.

Naším hlavním cílem v rozpočtové politice kraje je efektivně vynakládat dostupné finanční zdroje. Nejsme příznivci velkých investic. Finanční prostředky budeme investovat odpovědně. Zejména tam, kde je zajištěno spolufinancování ze strukturálních fondů nebo jiných dotačních titulů. Jedním z našich hlavních témat je prosadit do řízení kraje veřejné plánování,“ doplňuje Pavel Čížek.

Spočítejte si, kolik už dnes platíte na hospodaření kraje: http://www.transparentni-kraj.cz/spocitejte-si

Přijďte 12. a 13. října volit a zastavit populistické politiky, kteří zadlužují veřejné rozpočty na desítky let dopředu.

Štítky