Tomáš Jílek: Kdo nechce nést zodpovědnost, nemůže být zastupitelem a nemá ani kandidovat

27. 3. 2013

Obrovskou vlnu diskuse vyvolalo minulý týden na posledním jednání plzeňského zastupitelstva vystoupení Alexandra Mareše z advokátní kanceláře Mareš Partners, která měla za úkol pro město vypracovat právní stanovisko, jak dál postupovat v kauze OC Amádeus Plzeň a co městu hrozí za zmaření investice, kterou občané odmítli v lednovém referendu. Atmosféru panující mezi zastupiteli kolem zmíněného téma popsal pro server Regionpodlupou.cz opoziční zastupitel Tomáš Jílek (TOP 09). Ten obvykle patří mezi největší diskutéry. Tentokrát se ale debaty nezúčastnil. Proč?

Čeho jsme byli na posledním jednání zastupitelstva při projednávání kauzy OC Corso svědky?

Diskuse byla o tom, že se řada zastupitelů bojí hlasovat z toho důvodu, aby se nedostala do rozporu se zákonem, ať už tak nebo tak. Protože na jedné straně bychom se mohli dostat do rozporu s výsledkem referenda, což je porušením zákona o referendu. Na druhé straně odpovědnost zastupitelů z hlediska zákona o obcích nám velí hlasovat v zájmu obce. Tady zcela bez pochyby existuje relevantní právní diskuse na téma, co je tedy více zájmem obce. Zda naplnit výsledek referenda nebo hájit ten obecní majetek. A tyto věci se mohou dostat do rozporu a je skutečně těžké to předjímat, protože ta situace se bude vyvíjet krok za krokem."

Co z toho pro vás plyne?

Pro mě z toho vyplývá, že se v první fázi pokusíme ten majetek získat, abychom na něm mohli vykonat vůli, kterou nám ukládá referendum. Pokud k tomu nedojde, tak je potom otázkou, zda investor bude požadovat nějakou náhradu škody. A to už zase je otázka toho, zda se soud s tím ztotožní, že mu skutečně ta škoda vznikla a jak velká. Já si myslím, že snahou některých zastupitelů je vyvinit se z té politické odpovědnosti pro něco hlasovat. Na jednání se snažili získat právní názor, který by jim dopředu zajistil jakousi imunitu vyplývající z jejich vlastního rozhodování. Já si myslím, že to je i otázka nějaké politické odvahy a odpovědnosti. Musíme si stát za tím, že částečně jsme zodpovědní za tu situaci, kam se město dostalo. Už jsem to řekl několikrát, že k té situaci nemělo vůbec dojít a měla se řešit dříve, než nastalo referendum. Teď to musíme nějakým způsobem ustát a něco odhlasovat. A jestli je to žalovatelné? Jsem toho názoru, že celá řada rozhodnutí zastupitelů je žalovatelná, ale je otázka, zda to má šanci na úspěch u soudu. Dále je otázkou, zda se najde někdo, kdo to bude žalovat. Diskuse zastupitelů na toto téma mi přišla alibistická a z toho důvodu jsem se jí vůbec nezúčastnil."

Jaké nebezpečí a jaké sankce hrozí v případě nedodržení výsledků referenda?

To je diskutabilní, protože ten zákon o referendu je poměrně nový, těch referend zatím bylo velmi málo. Když uvážíme, že případná arbitráž nebo případné soudní řešení tomu přidá další roky, tak my jsme se ještě u většiny referend nedostali vůbec do té časové souslednosti, kdy by připadaly do úvahy nějaké soudní spory. Jsem přesvědčen o tom, že na to v ČR zatím nebudou existovat judikáty, nemáme precedenční právo, ale máme možnost srovnání s některými judikáty, tedy existujícími rozsudky. A celkem chápu jako obezřetnost vyjádření právní kanceláře Mareš Partners. Vypadá to tak, že by vznikla nějaká hypotetická škoda všem obyvatelům Plzně s tím, že nebyl respektován jejich názor v referendu. Ale teď je otázka, jak by se to přeneslo do nějakého finančního vyjádření a po kom by ta škoda byla vymáhána. Každému zastupiteli by zřejmě přišla složenka a ten by pak měl zaplatit každému obyvateli Plzně. V zákoně o referendu nejsou v tuto chvíli pevně definovány sankce za jeho nedodržení a podle mě by to bylo třeba i na správní žalobu vůči zastupitelstvu. To jsou velice složité otázky a já si myslím, že celá řada dotazů od zastupitelů, které tady zazněly, nesměrovaly k jádru věci, ale k vlastní osobní odpovědnosti za politická rozhodování. Jsem přesvědčen o tom, že kdo nechce tuhle odpovědnost nést na sobě, tak nemůže být zastupitelem a nemá kandidovat. Pan Mareš je určitě excelentní právník, praktický význam jeho vystoupení na zastupitelstvu byl nulový. To je čistě odborná právní debata a schopnost posoudit relevanci na úrovní zastupitelů bez právního vzdělání je podle mého názoru nulová."

Autor: Richard Beneš
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme