Toman: Úřad architekta je pro Plzeň zásadní

1. 10. 2018

Kdo jste alespoň jednou něco stavěl, tak jste se jistě dostali do kolotoče úřadů, které se ke stavbám vyjadřují. Jsou rozděleny na státní a řekněme městské. Mezi ty městské patří Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a Správa veřejného statku města Plzně. Spolu s Odborem stavebně správním se jedná o instituce, se kterými se určitě setkáte. Bohužel při jednáních často dochází ke střetu v kompetencích mezi jednotlivými odbory, které mají tendence se vyjadřovat ze stejných pohledů, ale s jinými argumenty, a také k tomu, že je Útvar koncepce a rozvoje jako garant kvalitního veřejného prostoru a kvalitní povolované výstavby často slabý vůči soukromým investorům. Vznikají tak stavby, které jsou nevhodné pro určené lokality. Zpravidla jsou to svojí velikostí nebo celkovým objemem a často bohužel i nízkou nebo žádnou architektonickou kvalitou projektu domy, které městský prostor neobohatí, ale kradou si ho pro sebe.
Chceme, aby jednotlivé odbory měly jasně dané mantinely a dosah svých kompetencí a zároveň chceme silný Úřad architekta, který nedovolí stavět nevkusné a z logiky umístění naprosto nepochopitelné stavby, což se v Plzni v minulých letech bohužel několikrát stalo. Vedoucím takové instituce by měl být uznávaný architekt vybraný ve výběrovém řízení, a to klidně i s mezinárodní účastí. Silný městský architekt má možnost určovat, jakým směrem směřuje prostor, ve kterém se po generace pohybuje a který nás spoluutváří.

Ing. arch. Jan Toman

kandidát do Zastupitelstva MO Plzeň 4

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme