Škarda: Žádost o dotaci si můžete podat do konce března

1. 3. 2016

OTÁZKA PRO

RADOSLAVA ŠKARDU I. MÍSTOSTAROSTU MO PLZEŇ 3

Městský obvod Plzeň 3 přijímá žádosti o poskytnutí dotace ze svého rozpočtu. Kdo si může o dotaci zažádat a na jaký projekt?

Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru. Připravili jsme pět dotačních programů, a to Podpora sportu, Sociální oblast – Podaná ruka, Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život, Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality a Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Žádosti mohou lidé podávat na jednotných formulářích prostřednictvím podatelny od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016. Žádosti a podrobné informace pak najdou zájemci na našich stránkách zde.

24.2.2016, Plzeňský deník, str. 08, u nás doma region

Štítky
Osobnosti: Radoslav Škarda