Škarda: Žadatelé o dotace mohou čerpat peníze již teď

16. 5. 2016

Dnešní mimořádné jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 rozdělilo peníze žadatelům o dotace.
"Jsem rád, že díky schůzi v mimořádném termínu jsme letos poprvé mohli žadatele o dotace podpořit již nyní v květnu, tedy před letními prázdninami. Zejména pro organizátory nekomerčních, neziskových a obecně prospěšných projektů je možnost včasného čerpání peněz základní podmínkou jejich realizace," říká místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Radoslav Škarda (TOP 09).

Žádosti mohli lidé podávat na zveřejněných jednotných formulářích prostřednictvím podatelny úřadu od 1. do 31. března.

Připravili jsme celkem pět dotačních programů, a to: Podpora sportu, Sociální oblast – »Podaná ruka/nabídnutá ruka«, Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – »Místo pro život«, Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality a Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže,
“vypočítává I. místostarosta MO Plzeň 3 Radoslav Škarda. 

V jednotlivých dotačních programech bylo přesně určeno, jaké subjekty mohou o dotace požádat, na co mohou být získané prostředky použity a za jakých podmínek. Úřad MO Plzeň 3 vyčlenil pro dotační program „Podaná ruka/nabídnutá ruka“ pro sociální oblast celkem 2 300 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 100 000 Kč. Dotačnímu programu „Podpora sportu“ bylo přiděleno celkem 500 000 Kč, s maximální výší dotace v jednotlivém případě 100 000 Kč. 

Nejvíce finančních prostředků dostal dotační program č. 1 – „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“, a to celkem 2 400 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 150 000 Kč. 

„Místo pro život“, dotační program na podporu kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru, získal 1 200 000 Kč, v jednotlivém případě s maximem 100 000 Kč. 

„Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality“ měl k dispozici 600 000 Kč s maximem v jednotlivém případě 100 000 Kč.

Eva Šafránková, krajská manažerka

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme