Škarda: Žádat o dotace je možné do 9. prosince

2. 12. 2016

Od poloviny listopadu je vyhlášena výzva na čerpání dotací na rok 2017. To umožní neziskovým organizacím čerpat dotace již v prvním čtvrtletí roku 2017.

„Vyhlášení dotací schválila Rada městského obvodu na svém říjnovém zasedání a dotační programy jsou zveřejněny na webu ÚMO Plzeň 3 a na úřední desce. Je jich celkem 5, a to: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže; Podpora jednorázových sportovních akcí; Sociální oblast – „Podaná ruka“; Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ a Podpora bezpečnosti a prevence kriminality,“ vyjmenovává 1. místostarosta MO Plzeň 3 Radoslav Škarda.

Obvod na dotace uvolní celkem 8 milionů korun.Největší objem peněz - celé 3 miliony korun - je určen pro dotační program věnovaný volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Občané budou mít možnost žádat o dotace od 15. 11. 2016 do 9. 12. 2016,“ upřesňuje Radoslav Škarda.

Podmínky pro jednotlivé dotační programy lze najít na:http://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace-obvodu/dotace-obvodu.aspx.

Štítky
Osobnosti: Radoslav Škarda