Škarda: Setkání s politickými vězni je pro mě mementem. Važme si svobody.

5. 12. 2014

Stejně jako minulý rok, i letos přijali pozvání od vedení Městského obvodu Plzeň 3 bývalí političtí vězni a vězenkyně, kteří strávili část svého života v komunistických věznicích a pracovních táborech. Setkání zprostředkoval ve spolupráci s Konfederací politických vězňů Odbor služeb ÚMO Plzeň 3.

Starosta Radislav Neubauer a místostarostové Mgr. Radoslav Škarda a Mgr. David Procházka přivítali sedm bývalých politických vězňů, kteří mají trvalé bydliště na území Městského obvodu Plzeň 3. Pozvání k přátelskému setkání přijal Miloň Kučera, Ladislav Nutil, Jiří Rádl, PaeDr. Richard Průcha, Jarmila Bočánková, Václav Tichý, Marie Kastnerová a Miroslav Popek. Za paní Marií Malinovou, která se setkání nemohla zúčastnit, se zástupci úřadu vydají osobně.

„S těmito báječnými lidmi se nevidím poprvé a povídání o jejich životních příbězích jsou nejenom poučná, ale také velmi emotivní. Neměli bychom nikdy zapomínat, co pro nás tito lidé obětovali," řekl starosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer.

Mnozí ztratili svobodu na dlouhé roky, nejvíce z nich pak Ladislav Nutil na 10 let a Miloň Kučera strávil ve vězení dokonce 12 let.

„Při setkání tváří v tvář s těžkými osudy politických vězňů, člověku nutně musí dojít, jaké privilegium máme, že žijeme ve svobodné době," doplnil I. místostarosta MO Plzeň 3 Radoslav Škarda.

Všichni pak společně zavzpomínali na mládí strávené v období první republiky, na válečné roky a zejména 50. léta minulého století, která pro ně znamenala bolestné odloučení od rodin. Ocenili i posledních 25 svobodných let, i když je mrzí, že současné mládeži pojmy vlast a vlastenectví už nic neříkají.

„Život se s nimi nemazlil, a přesto jsou optimističtí. Z jejich projevu člověk cítí už málo vídanou prvorepublikovou noblesu," uzavírá místostarosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Zveřejněno: 4.12.2014, Lucie Hůrková

http://umo3.plzen.eu/aktuality/vedeni-obvodu-se-setkalo-s-politickymi-vezni.aspx

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme